ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : การร่วมมือทางเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท726 (1).

ห้องสมุด:
สมุดปกขาว การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส45837 2534 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น / โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร645 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการของโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น.

by นาถฤดี ตัณฑวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3850.7.ญ6 น6 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัย "ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Other title: ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.55.ฮ4ญ6 ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเบื้องต้นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในด้านการเมือง : การเจรจาการค้า / โดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534?Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ป44 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น (JTEPA) / โดย ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์.

by ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Impact of eliminating tariffs on Thai clothing imports to Japan under Japan and Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ณ632 2555 (1).

ห้องสมุด:
พันธกรณีของประเทศไทยตามความตกลงสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (เจเทปา) ข้อ 130 วรรคสามเกี่ยวกับสิทธิบัตรจุลชีพ / โดย หม่อมหลวงพรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์.

by พรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์, ม.ล, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Obligations of Thailand relating to the Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA), article 130 paragraph 3 on Microorganism Patents.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1519.ช65 พ443 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ; สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ส428 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น / โดย กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ที่มีต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย / โดย วันเพ็ญ สิงห์คำ.

by วันเพ็ญ สิงห์คำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9940.ท92 ว633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 ว633 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ว623127ผ42 (1).

ห้องสมุด:
จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 (พ.ศ. 2457-2484) / พรรณี บัวเล็ก.

by พรรณี บัวเล็ก, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 พ44 2540 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) : ผลกระทบต่อการนำเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่นจากไทย / โดย อชิรญาณ์ บุษบงค์.

by อชิรญาณ์ บุษบงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9472.ก73ท9 อ264 2555 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ] ; นักวิจัยด้านกฎหมาย สุธรรม อยู่ในธรรม, ศักดา ธนิตกุล, เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2511- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ค94 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี = The Thai-Japanese relationship looked at from 100 years of treaties and agreements / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Academic Development Serivces International, 2539Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ / โดย กฤติกานต์ พลฤทธิ์.

by กฤติกานต์ พลฤทธิ์, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : a legal analysis on trade liberalization in goods and services.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3405 .ก436 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3405 .ก436 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3405 .ก436 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544