Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phō̜.Sō̜. 2547 khrop 15 pī Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai nithatsakān phisēt chut 3 khrū phlēng Thai khrū Paiboon Butkhan "rāchā naktǣngphlēng lūkthung" / พ.ศ. 2547 ครบ 15 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นิทรรศการพิเศษ ชุด 3 ครูเพลงไทย ครูไพบูลย์ บุตรขัน "ราชานักแต่งเพลงลูกทุ่ง" / ดำเนินงานโดย กองวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์.

Somsak Khongrattanasombūn. Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai . Kō̜ng Wičhai læ Phatthanā. by สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์ | พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย. กองวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai, [2547] [2004] Publication: นครปฐม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, [2547] [2004]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: MUSI ML 2004 670227 (2).

ห้องสมุด:
Phō̜.Sō̜. 2547 khrop 15 pī Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai nithatsakān phisēt chut 3 khrū phlēng Thai khrū Čhūangčhan Čhankhanā "bō̜rommakhrū Phrān Būn" / พ.ศ. 2547 ครบ 15 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นิทรรศการพิเศษ ชุด 3 ครูเพลงไทย ครูจวงจันทน์ จันทร์คณา "บรมครูพรานบูรพ์" / ดำเนินงานโดย กองวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์.

Somsak Khongrattanasombūn. Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai . Kō̜ng Wičhai læ Phatthanā. by สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์ | พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย. กองวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai, [2547] [2004] Publication: นครปฐม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, [2547] [2004]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: MUSI ML 2004 670226 (2).

ห้องสมุด:
Thīralư̄k wan prasūt khrō̜p rō̜p 7 rō̜p khō̜ng Mō̜mčhao Čhakphanphensiri Čhakkraphan 27 Karakadākhom 2536 / ที่ระลึกวันประสูติ ครบรอบ 7 รอบของหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 27 กรกฎาคม 2536 / ผู้จัดทำ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ กรัยวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ].

Phensiri Kraiwichīan, Mō̜.Rō̜.Wō̜. by เพ็ญศิริ กรัยวิเชียร, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīsayām Phrinʻǣnphǣk Čhamkat, 2536 [1993] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จำกัด, 2536 [1993]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML410.จ624 ท646 2536 (1).

ห้องสมุด:
Phō̜.Sō̜. 2547 khrop 15 pī Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai nithatsakān phisēt chut 3 khrū phlēng Thai khrū ʻƯ̄a Sunthō̜nsanān Suntharāphō̜n / พ.ศ. 2547 ครบ 15 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นิทรรศการพิเศษ ชุด 3 ครูเพลงไทย ครูเอื้อ สุนทรสนาน “สุนทราภรณ์” / ดำเนินงานโดย กองวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์.

Somsak Khongrattanasombūn. Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai . Kō̜ng Wičhai læ Phatthanā. by สมศักดิ์ คงรัตนสมบูรณ์ | พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย. กองวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phiphitthaphan Hunkhīphưng Thai, [2547] [2004] Publication: นครปฐม : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, [2547] [2004]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: MUSI ML 2004 670223 (2).

ห้องสมุด:
Nai sīang phlēng Lop Burīrat / ในเสียงเพลง ลพ บุรีรัตน์ / บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่).

Bunlœ̄t Khachāyutthadēt. Thailand. Krasūang Watthanatham. by บุญเลิศ คชายุทธเดช | กระทรวงวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML423.ว62 บ72 2560 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 695592 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544