ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 36 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Arab Spring : , การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556 . 299 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JQ 2013 625598] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1850.ก91 จ46 2556] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Islamophobia : , เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 . 287 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BP52 .จ46 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BP52 .จ46 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2555 . 450 หน้า : , ผลงานตีพิมพ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง องค์การมุสลิมโลกกับโลกมุสลิม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS35.3 .จ463 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS35.3 .จ463 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2012 597298] (1), Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [DS35.3 .จ463 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS35.3 .จ463 2555] (1),

ห้องสมุด:
ความเป็นจริงในตะวันออกกลาง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทางน้ำ, 2535 . 238 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS62.4 .ค53] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS62.4 .ค53] (1),

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ทางสังคมในอิสลาม / โดย ตะบะตาบาอีย์, มุฮัมหมัด ฮุเซน, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลาม แห่งอิหร่านประจำกรุงเทพฯ, 2533 . 69 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [BP173.25 .ต63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [BP173.25 .ต63] (2),

ห้องสมุด:
โครงการนะฮ์ฏาะ อุลามาร์ (NU) : , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อณัส อมาตยกุล. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 . 111 แผ่น : , งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยชุดโครงการ องค์การมุสลิมโลกกับโลกมุสลิม / โดย จรัญ มะลูลีม และคณะ. | สนันสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [REL BP 2007 644294] (1),

ห้องสมุด:
ชีวิตมืดของโรฮิงญา ผู้คนที่ไร้ทางออก : , ปาฐกถา ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558 . 22 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2015 691686] (2),

ห้องสมุด:
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือร่วมสมัย = , Contemporary Middle East and North Africa / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 . 41 หน้า : , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2015 657789] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ไทยกับโลกมุสลิม : , ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 . 271 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS570.ม67 จ46] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม67 จ46] (3),

ห้องสมุด:
บทนำแห่งตะวันออกกลาง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 . ก-จ, 358 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS62.8 .บ23] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS62.8 .บ23] (4),

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ / โดย ฮูรานี, อัลเบอร์ต ฮะบิบ, | ฮูรานี, อัลเบอร์ต, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 . 32, 829 หน้า : , แปลจาก: A history of the Arab peoples. 1991. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2007 498966] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS37.7 .ฮ74] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS37.7 .ฮ74] (1),

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ / โดย ฮูรานี, อัลเบอร์ต ฮะบิบ, | ฮูรานี, อัลเบอร์ต, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 34, 829 หน้า : , แปลจาก: A history of the Arab peoples 1991. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS37.7 .ฮ74 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2010 590660] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปรัชญาอิสลาม. โดย กิติมา อมรทัต. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2541 . 134 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [B741 .ก63 2541 ล. 1] (1),

ห้องสมุด:
ปรัชญาอิสลามฉบับสมบูรณ์ / โดย อิมรอน มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิสลามิค อะเคเดมี, 2550 . 484 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PHIL B 2007 505783] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [B741 .อ634 2550] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PHIL B 2007 505783] (1),

ห้องสมุด:
ปัญญาซะอฺดี กุลิสตาน และ บูสตาน = , Wisdom of Sa'di from "Gulestan" and " Boostan" / โดย ซะอฺดี, | มุสลิฮุดดีน อะบู มุฮัมมัด อับดุลลอฮ บิน มุสลิฮ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหนังสือพิมพ์มุสลิมนิวส์, 2545 . 312 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PK6543.ท9ก74 ก63] (1), Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [LANG&LIT PK 2002 414663] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PK6543.ท9ก74 ก63] (2),

ห้องสมุด:
ฝ่าวิกฤตชายแดนใต้ในสายตาของอุสตาซ / โดย อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีร์ ดินอะ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 . 151 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN700.55.ก926 อ63] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HN700.55.ก926 อ63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN700.55.ก926 อ63] (1),

ห้องสมุด:
ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = , Islamic landscape in Southeast Asia / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 . 41 หน้า : , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2017 684801] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหลังสงคราม / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 . 267 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS79.72 .จ45] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS79.72 .จ45] (1),

ห้องสมุด:
รัฐ อำนาจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่ : , ต้นฉบับสมบูรณ์ / โดย โอเวน, โรเจอร์, | Owen, Roger, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2546 . 277 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS63 .อ94] (2),

ห้องสมุด:
รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย = , The Islamic state of Iraq and Syria / โดย จรัญ มะลูลีม. | จรัส มะลูลีม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 . 41 หน้า. , สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC 2014 644275] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455