ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วัตถุประสงค์ของนิติกรรม : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบ / โดย วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร / โดย วิโรจน์ ณ ระนอง. กลไกในการบริหารราคาสินค้าเกษตรตามข้อเสนอใหม่ / โดย วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by วิโรจน์ ณ ระนอง | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6534ก6425 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ว6534ก6425 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว6534ก6425 (1).

ห้องสมุด:
การชั่งตวงวัด และ ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. -- / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ก642 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ก642 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ก642 (1).

ห้องสมุด:
Khrū dī khrū "dēn" phū pit thō̜ng lang phra / ครูดี ครู "เด่น" ผู้ปิดทองหลังพระ / [คณะผู้จัดทำหนังสือ สุปรียา แก้วละเอียด ... [และคนอื่น ๆ]].

Supreeya Kaewla-iad. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ว64 ค47 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.ว64 ค47 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ว64 ค47 2561 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ : (บทบาทด้าน การกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้านปัญหา การล้มละลายของบริษัท และบทบาทด้านอื่นๆ) / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ, เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส736 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส736 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT920 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ บรรณาธิการ.

by พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | กิตติศักดิ์ ปรกติ | มาลี พฤกษ์พงศาวลี | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | ลิลลี่ ขันธกิจ | ฐนพงศ์ ลือขจรชัย | Molthida Songcharoen | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร368 2554 (3).

ห้องสมุด:
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ก14 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 657939 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (3).

ห้องสมุด:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5000 .ท64 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544