ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สัญญาหย่า : วิเคราะห์ลักษณะขอบเขต / โดย มานิตย์ วงศ์เสรี.

by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ม6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ม6 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng. Lem 1 / รวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 1 / จัดทำโดย กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ; [คณะผู้จัดทำ มานิตย์ วงศ์เสรี ... [และคนอื่น ๆ]].

Thailand. Mānit Wongsērī. Thailand. Kō̜ng Phatthanā Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng. by ไทย | มานิตย์ วงศ์เสรี | กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Kō̜ng, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732.ก28 2543 ล. 1 (1). Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: LAW KPT 2000 643091 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for LoanCall number: LAW KPT 2000 643091 (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi wādūai sanyā thāng pokkhrō̜ng khō̜ng prathēt Yœ̄raman / หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน / มานิตย์ วงศ์เสรี.

Manit Wongsērī. by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sawatdikān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK5580 .ม63 2546 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน / มานิตย์ วงศ์เสรี.

by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK5580 .ม63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KK5580 .ม63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK5580 .ม63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK5580 .ม63 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng. Lem 2 / รวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 2 / จัดทำโดย กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ; [คณะผู้จัดทำ มานิตย์ วงศ์เสรี ... [และคนอื่น ๆ]].

Thailand. Mānit Wongsērī. Thailand. Kō̜ng Phatthanā Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | มานิตย์ วงศ์เสรี | กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Kō̜ng, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732.ก28 2543 ล. 2 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2000 643093 (1). Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: LAW KPT 2000 643093 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for LoanCall number: LAW KPT 2000 643093 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์, มานิตย์ วงศ์เสรี.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3405 .ช64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3405 .ช64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3405 .ช64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3405 .ช64 (4).

ห้องสมุด:
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า = Product liability : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มานิตย์ วงศ์เสรี หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; วรรณชัย บุญบำรุง ... [และคนอื่นๆ] คณะผู้วิจัย.

by มานิตย์ วงศ์เสรี | วรรณชัย บุญบำรุง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2545?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT846.5 .ค56 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .ค56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT846.5 .ค56 (1).

ห้องสมุด:
Niti withī kānchai læ kāntīkhwām kotmāi : sưksā prīapthīap rabop kotmāi Thai læ rabop kotmāi Yœ̄raman / นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน / มานิตย์ วงศ์เสรี.

Manit Wongsērī. by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K559 .ม636 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .ม636 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K559 .ม636 2562 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām thāng wichākān. Lēm 3, Kotmāi pokkhrō̜ng phāk withī sabanyat læ kotmāi ʻư̄n ʻư̄n / รวมบทความทางวิชาการ. เล่ม 3, กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ / รวบรวมโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ; คณะผู้จัดทำ ไกรรัช เงยวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

Krairat Ngœ̄iwičhit. Bunanant Wannaphānit. Phensī Wongsērī. Banjerd Singkaneti. Massot, Jean. Chawālā Čhantharačhanā. Bupphā ʻAkkaraphimān. Rưthai Hongsiri. Chaidēt Tantiwasētsa. Venezia, Jean-Claude. Verot, Celia. Manit Wongsērī. Prasāt Phongsuwan, Hallberg, Pekka, Nuri, Alan. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. Konrad Adenauer Stiftung. by ไกรรัช เงยวิจิตร | บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ | เพ็ญศรี วงศ์เสรี | บรรเจิด สิงคะเนติ | แมสซู, ฌ็อง | ชวาลา จันทรจนา | บุบผา อัครพิมาน | ฤทัย หงส์สิริ | ไชยเดช ตันติเวสส | เวเนเซีย, ฌ็อง-โกล๊ด | เวโร, เซลิอา | มานิตย์ วงศ์เสรี | ประสาท พงษ์สุวรรณ์, 2501- | ฮอล์เบิร์ก, เปกก้า, ค.ศ. 1944- | นูริ, อลัน | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 [2005]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng phāk withī sabanyat læ kotmāi ʻư̄n ʻư̄n Other title: กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544