ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การค้าไทย-อินโดจีน / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, วัชรินทร์ ยงศิริ, มานะ มาลาเพชร.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | มานะ มาลาเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.57.อ66 ธ62 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF3800.57.อ66 ธ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.อ66 ธ62 (3).

ห้องสมุด:
นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986 : กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย = Vietnam's foreign policy since 1986 : a case of Vietnam's policy towards Thailand / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Vietnam's foreign policy since 1986 : a case of Vietnam's policy towards Thailand.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS556.58.ท9 ธ62 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS556.58.ท9 ธ62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2007 511542 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS556.58.ท9 ธ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS556.58.ท9 ธ62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เมื่อเวียดนามปฏิรูป / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS556.3 .ธ62 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS556.3 .ธ62 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS556.3 .ธ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS556.3 .ธ62 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS556.3 .ธ62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เหวียต เกี่่ยว ในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม = Viet Kieu in Thailand in Thai-Vietnamese relationship / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, Trinh Dieu Thin.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | จิ่งห์, เสี่ยว ถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิับัติการวิจัยแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฮานอย, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ว8 ธ62 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.ว8 ธ62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.ว8 ธ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.ว8 ธ62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน / รวบรวมโดย พิพัฒน์ เรืองงาม ธัญญาทิพท์ ศรีพนา มานะ มาลาเพชร.

by พิพัฒน์ เรืองงาม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | มานะ มาลาเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1003.ก1 ป46 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K1003.ก1 ป46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1003.ก1 ป46 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย = The route no. 9 and Thai security / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Route no. 9 and Thai security.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: 180/2552 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 180/2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 180/2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 523653 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2008 523653 (1).

ห้องสมุด:
เวียดนามหลากมิติ / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา บรรณาธิการ.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) [และ] สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS556.3 .ว833 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS556.3 .ว833 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2550-2558) = Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015) / สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ ; วิทยา สุจริตธนารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

Sīdā Sō̜nsī. Vitthaya Sujaritthanaruk, Somchāi Phokphāwiwat, Khōrin Fư̄angkasēm. Thanyāthip Sīphanā. Chabā Čhitprathum. Vacharin Yongsiri, Natthaphon Tantrakūnsap. Weerapong Panyathonkhun. Piyathidā Khōkphō. by สีดา สอนศรี | Panyasack Sengonkeo | วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482- | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489- | โคริน เฟื่องเกษม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | ชบา จิตต์ประทุม | วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ | วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ | ปิยธิดา โคกโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015).Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .ส64 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS521 .ส64 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS521 .ส64 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang læ khwāmmankhong mai nai Asia / การเมืองและความมั่นคงใหม่ในเอเชีย / บรรณาธิการ วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Witthayā Sučharitthanārak, Watcharin Yongsiri, Natthaphon Tantrakūnthrap. 'Ukrit Patthamānan. Sarāwut 'Ārī, Suphāphan Tangtrongphairōt. Thanyāthip Srīphanā. ʻAngkhanā Kamonphēt. by วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482- | วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ | อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ | ศราวุฒิ อารีย์, 2516- | สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | อังคณา กมลเพ็ชร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC273 .ก644 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 640476 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544