ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
GMOs : , ชีวิตที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548 . 176 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QH442.6 .ป465] (3),

ห้องสมุด:
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = , Plant tissue culture techniques / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536 . 158 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ป46] (3),

ห้องสมุด:
เทคนิคเนื้อเยื่อพืช = , Techniques in plant tissue / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 . 289 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ป462 2551] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455