ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 39 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ASEAN กับ EU/OAS : , ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 . 4, 112 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจำปี 2558 ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .อ66 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Bibliography Southeast Asian studies in Thailand = , บรรณานุกรมเกี่ยวกับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, | Charnvit Kasetsiri, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535 . 204 หน้า. , มีภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Bibliography Southeast Asian studies in Thailand : , draft / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, | Charnvit Kasetsiri, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Thai-Japan Core Universities Program Kyoto University, The Center for Southeast Asian Studies Thammasat University, 2534 . 183 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
คำนำ = , Forewords and afterwords / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, | Charnvit Kasetsiri, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก.เรือนแก้วการพิมพ์, 2559 . 19, 876 หน้า : , หนังสือรวบรวมคำนำหนังสือของอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในระหว่างปี 2510-2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS525 .ช66 2559] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .ช66 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS525 .ช66 2559] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือทัศนศึกษาเวียงจัน 450 ปี-ฮานอยพันปี = , Vientiane 1560-2010-Hanoi 1010-2010 : นครพนม-หนองคาย-เวียงจัน-วังเวียง-ทุ่งไหหิน-เมืองวิงห์-เมืองแท็งฮว้า-นิ่งห์บิ่งห์-ฮานอย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : มูลนิธิ], 2553 . 275 หน้า : , 23-28 ตุลาคม 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2010 628024] (1),

ห้องสมุด:
จาก 14 ถึง 6 ตุลา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544 . 13, 398 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2541. | แด่ ป่วย อึ๊งภากรณ์ (9 มีนาคม 2459-28 กรกฎาคม 2542) ผู้เกิดในตระกูลสามัญชน เติบโตและได้รับการบ่มเพาะเยี่ยงสามัญชน และจบชีวิตอย่างสามัญชน แต่แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตแห่งสามัญชนเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่และเป็นวิถีที่งดงามได้. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS586 .จ62 2544] (1),

ห้องสมุด:
จิตร ภูมิศักดิ์ : , ความทรงจำและคนรุ่นใหม่ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : 6 ตุลารำลึก, 2557 . 3, 364 หน้า : , รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JQ 2014 643418] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JQ 2014 643418] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PLSC JQ 2014 643418] (3),

ห้องสมุด:
โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : , นางนวล / โดย บาก, ริชาร์ด. การพิมพ์: เชียงใหม่ : จินด์, 2557 . 200 หน้า. , แปลจาก: Jonathan Livingston Seagull. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Fiction Stacks [FIC 2014 640109] (3), Pridi Banomyong Library Fiction Stacks [FIC 2014 640109] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [FIC 2014 640109] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PZ10.3.บ6 ช6 2557] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:
ชุมชนจินตกรรม : , บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / โดย แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. | แอนเดอร์สัน, เบเนดิก ริชาร์ด โอกอร์แมน, | แอนเดอร์สัน, เบเนดิก, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 . 354 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552. | แปลจาก: Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ชุมชนจินตกรรม : , บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม = Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism / โดย แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. | แอนเดอร์สัน, เบเนดิก ริชาร์ด โอกอร์แมน, | แอนเดอร์สัน, เบเนดิก, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552 . 47 หน้า : , เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ ชุมชนจิตกรรม : หนังสือแห่งศตวรรษ จากบท กิจการเดินสาร-ข้ามผ่านภาษา : ว่าด้วยภูมิ-ชีวประวัติ ของ 'ชุมชนจินตกรรม' (Travel and traffic : the geo-biography of imagined communities) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DOC 2009 683100] (4),

ห้องสมุด:
ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, | Charnvit Kasetsiri, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518 . 253 หน้า. , อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพเชิญ เกษตรศิริ (เชิง แก่นแก้ว) 6 ธันวาคม 2518 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ทองปาน = , Tongpan /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 . 51 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Shelving Cart [DOC 2006 699822] (1), Pridi Banomyong Library Shelving Cart [DOC 2006 699822] (1),

ห้องสมุด:
ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = , Thai-Myanmar studies in ASEAN community /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 . 6, 310 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมนาวิชาการประจำปี 2557 ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน Thai-Burma studies in ASEAN community วันพฤหัสบดี 18-ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
นักเขียน "รางวัลศรีบูรพา" คนที่ 21 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท, 2552 . 95 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ "กองทุนศรีบูรพา" ฉบับที่ 11 วันนักเขียน-5 พฤษภาคม 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PL 2009 653640] (1),

ห้องสมุด:
บ้านเมืองของเราลงแดง : , แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม / โดย แอนเดอร์สัน, เบเนดิกต์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 . 160 หน้า : , แปลจาก Withdrawal symptoms : social and cultural aspects of the October 6 coup / โดย Benedict Anderson. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745 .อ84 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745 .อ84 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปฏิวัติ 2475 = , 1932 revolution in Siam / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, | Charnvit Kasetsiri, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 . 39, 501 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS582.7 .ช57 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ไทย : , ประวัติศาสตร์ของใคร = Thai history : whose history? /   การพิมพ์: นนทบุรี : คณะ, 2558 . 322 หน้า : , งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเซ่เกี๊ยก แซ่เจีย ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม. | มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป / โดย วัยอาจ, เดวิด เค. | Wyatt, David K. การพิมพ์: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 . 23, 496 หน้า : , แปลจาก: Thailand : a short history / David K. Wyatt . | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2014 635250] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS571 .ว568 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 635250] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : , สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร. โดย ฮอลล์, ดี. จี. อี. การพิมพ์: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 . 17, หน้า [1]-706 : , แปลจาก: A history of South-East Asia. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2014 635267] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS511 .ฮ5 2557 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2014 635267] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 635267] (20),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : , สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร. โดย ฮอลล์, ดี. จี. อี. การพิมพ์: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 . 17, หน้า [707]-1502 : , แปลจาก: A history of South-East Asia. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2014 635274] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS511 .ฮ5 2557 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2014 635274] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HIST DS 2014 635274] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 635274] (19),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455