ผลการค้นหาของคุณมี 15 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
After hegemony : , cooperation and discord in the world political economy / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984 . 290 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HF1411 .K423] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1411 .K423] (1),

ห้องสมุด:
Anti-Americanisms in world politics /   การพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2007 . xii, 351 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [E895 .A58] (1),

ห้องสมุด:
Exploration and contestation in the study of world politics /   การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1999 . 421 p. : , Originally published in International organization, v. 52, no. 4, autumn 1998. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1395 .E98] (1),

ห้องสมุด:
Humanitarian intervention : , ethical, legal, and political dilemmas /   การพิมพ์: Cambridge. U.K. : Cambridge University Press, 2003 . xii, 350 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JZ6369 .H86] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ6369 .H86] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JZ6369 .H86] (1),

ห้องสมุด:
Internationalization and domestic politics /   การพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 1996 . x, 308 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HF1359 .I5877] (1),

ห้องสมุด:
Local commons and global interdependence : , heterogeneity and cooperation in two domains /   การพิมพ์: London : Sage Publications, 1995 . viii, 261 p. : , Published under the auspices of the Center for International Affairs, Harvard University. | Previously published as a special issue of the Journal of theoretical politics, vol. 6 (1994), no. 4--T.p. verso. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JC362 .L63] (1),

ห้องสมุด:
Neorealism and its critics /   การพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1986 . x, 378 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1391 .N46] (1),

ห้องสมุด:
The New European Community : , decisionmaking and institutional change /   การพิมพ์: Boulder, Colo : Westview, 1991 . viii, 208 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JN15 .N49] (1),

ห้องสมุด:
Power and governance in a partially globalized world / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: London : Routledge, 2002 . xiv, 298 p. : , Sequel to: International institutions and state power. 1989. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [D2009 .K46] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [D2009 .K46] (1),

ห้องสมุด:
Power and interdependence : , world politics in transition / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: Boston : Little, Brown, 1977 . 273 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1395 .K39] (1),

ห้องสมุด:
Power and interdependence / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: S.l. : Harper Collins, 1989 . 315 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1395 .K39 1989] (1),

ห้องสมุด:
Power and interdependence / โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: New York : Longman, 2001 . xviii, 334 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1395 .K39 2001] (1),

ห้องสมุด:
Transnational relations and world politics, โดย Keohane, Robert Owen, | Keohane, Robert O., การพิมพ์: Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1972 . 428 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1395 .K4] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455