ผลการค้นหาของคุณมี 14 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
50 years forward /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2559 . 273 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาด : , วิธีสร้างทีมแชมเปี้ยน ลีเวอร์บราเธอร์สไตล์ กสิกรไทยสไตล์ โอสถสภาสไตล์/ โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548 . 168 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415 .ม636] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF5415 .ม636] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5415 .ม636] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415 .ม636] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธการวางตลาดสินค้าใหม่ / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน IMI-T, 2542 . 160 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.153 .ม63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5415.153 .ม63] (3),

ห้องสมุด:
การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 = , Creative age marketing / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : BrandAgebooks, 2555 . 237 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415 .ม63613 2555] (2),

ห้องสมุด:
ขวัญกำลังใจ (เส้นทางนักบริหาร) / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน ไอเอ็มไอ-ที, 2542 . 185 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD38.25 .ม633 2542] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD38.25 .ม633 2542] (2),

ห้องสมุด:
คัมภีร์สร้างโอกาส / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2545 . 172 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5415.13 .ม63] (3),

ห้องสมุด:
เคล็ดลับนักบริหาร / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มณีทัศน์, 2537 . 209 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD38.25 .ม63] (2),

ห้องสมุด:
นักเลือกตั้งมืออาชีพ = , Political marketing strategist / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: ปทุมธานี : Social Marketing Academy of Thailand, 2551 . 230 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1749.ก5 ม63] (3),

ห้องสมุด:
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง : , การบริหารวิกฤตการณ์และยุทธศาสตร์การแก้ไขภาพพจน์เชิงลบ / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548 . 178 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD37 .ม645] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD37 .ม645] (2),

ห้องสมุด:
พลิกวิกฤติให้เป็นทอง / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด, 2557 . 198 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MGNT HD 2014 633255] (2),

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การตลาด = , [Marketing strategy] : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สแมท คอร์ปอเรท แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2553 . [511] หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter [HF5415 .ม6362 2553] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415 .ม6362 2553] (2),

ห้องสมุด:
เส้นทางนักบริหาร / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มณีทัศน์, 2537 . 175 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD38.25 .ม633] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD38.25 .ม633] (2),

ห้องสมุด:
หัวใจชาวพุทธ / โดย มานิต รัตนสุวรรณ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองทุนแก้วแสงเทียน เพื่อการเผยแพร่ธรรม, 2543 . เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ4570.ส6 ม63] (4),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455