ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 58 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD735 .ม634 2554 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอากาศ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD890 .ม634 2554 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานฟอกย้อม / [จัดทำโดย] กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9999.ฟ52 ค74 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānčhatkān singwǣtlō̜m samrap ʻutsāhakam phalit sēn kūaitīeo / คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Thailand . Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 629669 (1).

ห้องสมุด:
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD3612 .ร92 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทิ้ง (flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม | สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP159.ร63 ค747 2554 (1).

ห้องสมุด:
แผนนโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมไทย / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร924ผ83 (2).

ห้องสมุด:
LCI-LCA nǣopatibat nai kānčhattham khō̜mūn wattačhak chīwit phalittaphan : phalittaphan namtānsāikhāo. LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Rōngngān ʻUtsāhakam Krasūang ʻUtsāhakam, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, [2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 634908 (1).

ห้องสมุด:
Tamrā rabop bambat monlaphit nam / ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Witsawakam Singwǣtlō̜m. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD745 .ต64 2562 (1).

ห้องสมุด:
Nǣopatibat nai kānčhattham khō̜mūn wattačhak chīwit phalittaphan (LCI-LCA) : ʻutsāhakam khēmīphan. แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) : อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Rōngngān ʻUtsāhakam Krasūang ʻUtsāhakam, [2556?] [2013?] Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, [2556?] [2013?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 634921 (1).

ห้องสมุด:
LCI-LCA nǣopatibat nai kānčhattham khō̜mūn wattačhak chīwit phalittaphan : phalittaphan namtānsāikhāoborisoot. LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Rōngngān ʻUtsāhakam Krasūang ʻUtsāhakam, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, [2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 635613 (1).

ห้องสมุด:
LCI-LCA nǣopatibat nai kānčhattham khō̜mūn wattačhak chīwit phalittaphan : phalittaphan namman thūalư̄ang. LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง.

Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Rōngngān ʻUtsāhakam Krasūang ʻUtsāhakam, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 635371 (1).

ห้องสมุด:
ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ; บรรณาธิการ ปราณี พันธุมสินชัย.

by ปราณี พันธุมสินชัย | กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD745 .ต64 (1).

ห้องสมุด:
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2553 [2010]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE190.ย7 ก246 2553 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: GE190.ย7 ก246 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE190.ย7 ก246 2553 (2).

ห้องสมุด:
Nǣo patibat nai kānčhattham khō̜mūn wattačhak chīwit phalittaphan (LIC - LCA) ʻutsāhakam phalittaphan khō̜nkrīt mūan bao / แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LIC-LCA) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MANUF TS 2013 634352 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Rōngngān Phō̜.Sō̜. 2535 phrō̜m dūai kot krasūng læ prakāt Krasūang ʻUtsāhakam ʻō̜k tām khwām nai Phrarātchabanyat Rōngngān Phō̜.Sō̜. 2535 læ prakāt Krasūang ʻUtsāhakam ʻō̜k tām khwām nai Phrarātchabanyat Rōngngān Phō̜.Sō̜. 2512 / พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Thailand. Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Khurusaphālātphrāo, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2006 636597 (1).

ห้องสมุด:
Phon kānsưksā kānsamrūat kāk ʻutsāhakam læ nǣothāng kānčhattang sūn bō̜rihān čhatkān kāk ʻutsāhakam. ผลการศึกษาการสำรวจกากอุตสาหกรรม และแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม.

Thailand. Krom Rōngngān 'Utsāhakam. by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Rōngngān 'Utsāhakam, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD897.8.ท9 ผ426 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544