ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bǣp khon tūasakot / แบบค้นตัวสกด / [กรมศึกษาธิการ].

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim 'Aksōnnit, Rǭ.Sǭ. 123 [2447] [1904] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, ร.ศ. 123 [2447] [1904]Other title: Bǣprīan sap Other title: แบบเรียนศัพท์.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LANG&LIT PL 1904 652044 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Banthưk prawattisāt "pan phư̄a phō̜" chalœ̄m phrakīat 88 phansā : sutlā phǣnfā Thai / บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา : สุดหล้าแผ่นฟ้าไทย / กระทรวงศึกษาธิการ

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2559 [2016]Other title: Pan phư̄a phō̜ Other title: ปั่นเพื่อพ่อ.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 บ636 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 บ636 2559 (2).

ห้องสมุด:
200 pī khō̜ng kānsưksā Thai / 200 ปี ของการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ.

Krasūang Sưksāthikān. by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Sưksāthikān, 2526 [1983] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526 [1983]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221.ศ54 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221.ศ54 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ phū damnœ̄n kānphatthanā laksūt phatthanā phū nam kānplīanplǣng phư̄a rō̜ng rap kānkračhāi ʻamnāt samrap phūbō̜rihān kānsưksā læ phūbō̜rihān sathān sưksā / คู่มือผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. by กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, 2550 [2007] Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2952.5 .ค739 2550 (1).

ห้องสมุด:
Wāhaninikō̜n : Nangsư̄ bǣprīan lūang / วาหนิติ์นิกร : หนังสือแบบเรียนหลวง / [พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)].

Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, Krasūang Sưksāthikān. by ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 2365-2434 | กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Krom Sưksāthikān, [2437] [1984] Publication: [ม.ป.ท.] : กรมศึกษาธิการ, [2437] [1984]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4163 .ศ46 2437 (1). :

ห้องสมุด:
Khūmư̄ phū khao rap kānphatthanā laksūt phatthanā phū nam kānplīanplǣng phư̄a rō̜ng rap kānkračhāi ʻamnāt samrap phūbō̜rihān kānsưksā læ phūbō̜rihān sathān sưksā / คู่มือผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. by กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, 2550 [2007] Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2952.5 .ค737 2550 (1).

ห้องสมุด:
122 pī Krasūang Sưksāthikān : patirūp kānsưksā : wāra hǣng chāt rūamphalang yok radap khunnaphāp kānsưksā / 122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / คณะผู้จัดทำ ปราณี ปราบริปู ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Pranee Prāpripū. by กระทรวงศึกษาธิการ | ปราณี ปราบริปู.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2557] [2014]Other title: Patirūp kānsưksā : wāra hǣng chāt rūamphalang yok radap khunnaphāp kānsưksā Other title: Nưngrō̜iyīsipsō̜ng pī Krasūang Sưksāthikān Other title: ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา | หนึ่งร้อยยี่สิบสองปีกระทรวงศึกษาธิการ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .ศ6184 2557 (1).

ห้องสมุด:
Mā phūt phāsā Čhīn kan thœ = Shuo Han yu ba / มาพูดภาษาจีนกันเถอะ = Shuo Han yu ba / เรียบเรียงโดย ฟู่ เจิง โหย่ว และคณะ.

Fū, Čœ̄ngyōw. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by ฟู่, เจิงโหย่ว, ค.ศ. 1948- | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Sưksāthikān, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1121 .ฟ72 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2012 643190 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ damnœ̄n kānphatthanā laksūt phatthanā phū nam kānplīanplǣng phư̄a rō̜ng rap kānkračhāi ʻamnāt samrap khrū læ sưksānithēt / คู่มือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ / กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. by กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, 2550 [2007] Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2952.5 .ค735 2550 (1).

ห้องสมุด:
ʻAkkhara khru rāchan : tha song rangsan læ sư̄psān kānsưksā Thai : nangsư̄ thīralư̄k wan khlāi wan sathāpanā 125 pī Krasūang Sưksāthikān 1 Mēsāyon 2560 / อัครครุราชัน : ธ ทรงรังสรรค์และสืบสานการศึกษาไทย : หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2560 / [คณะผู้จัดทำต้นฉบับ ปราณี ปราบริปู ... [และคนอื่น ๆ]].

Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Prānī Prāpripū. by กระทรวงศึกษาธิการ | ปราณี ปราบริปู.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Krasūang, 2560] [2017] Publication: [กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2560] [2017]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k wan khlāi wan sathāpanā 125 pī Krasūang Sưksāthikān 1 Mēsāyon 2560 Other title: หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2560.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .ศ622 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā phūnam kānplīanplǣng phư̄a rō̜ng rap kānkračhāi ʻamnāt / การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā khan Phư̄nthān. Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, 2550 [2007] Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2952.5 .ก645 2550 (1).

ห้องสมุด:
Sư̄p sān panithan Pūai ʻƯngphākō̜n / สืบสานปณิธาน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / [กระทรวงศึกษาธิการ].

Puey Ungphakorn, Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Kānsātsanā Krom Kānsātsanā, [2542?] [1999?] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, [2542?] [1999?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1999 651882 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī mai nailūang : chīwit thī phō̜phīang / ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง / ราศี บุรุษรัตนพันธุ์ บรรณาธิการ ; บรรณาธิการฝ่ายภาพ เกรียงไกร ไวยกิจ.

Rāsī Burutrattanaphan. Kriangkrai Waiyakit. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by ราศี บุรุษรัตนพันธุ์ | เกรียงไกร ไวยกิจ | กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊ค].Edition: Phim khrang thī 1 [Chabap pho̜kketbuk]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang Sưksāthikān, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ท465 2542 (1).

ห้องสมุด:
Ramlưk thưng Čhaophrayā Phrasadetsurēnthrāthibō̜dī (Mō̜mrātchawong Pīa Mālākun) / รำลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) / บรรณาธิการ รวิช ตาแก้ว.

Phrasadetsurēnthrāthibō̜dī (Pīa), Čhaophrayā, Rawit Tākǣo. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (เปีย), เจ้าพระยา, 2410-2459 | รวิช ตาแก้ว | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.พ46 ร64 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.พ46 ร64 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.พ46 ร64 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544