ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน)

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการเขียนอักษรล้านนา.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4191 .อ7 2527 (1).

ห้องสมุด:
คร่าวซอหงศ์ผาคำ ฉบับเทียบอักษรลานนาและไทย โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

by โลมาวิสัย, พระยา | อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, หน่วยส่งเสริมศิลปศึกษาและวัฒนธรรมลานนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1.ล9 ค4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.1.ล9 ค4 (1).

ห้องสมุด:
กำสรวลพระยาพรหมฯ (คร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร) เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

by พรหมโวหาร, พระยา, 2345-2430 | อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .พ32 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, 2534Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4251.ล54 พ25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ล54 พ25 (2).

ห้องสมุด:
โคลงอมรา / ปริวรรตและจัดทำคำอธิบายโดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมนุมฟื้นฟูรีตรอยล้านนา, 2544Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4202 .อ725 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / อุดม รุ่งเรืองศรี รวบรวม.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ล54 พ25 2547 (1).

ห้องสมุด:
ระบบการเขียนอักษรลานนา.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4191 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
เรือนกาแล / เฉลียว ปิยะชน ; บรรณาธิการ อุดม รุ่งเรืองศรี.

by เฉลียว ปิยะชน, 2481- | อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA7435.ก27 ฉ74 (1).

ห้องสมุด:
คร่าวสี่บท ฉบับนำสอบทานและคำจ่ม ของพระญาพรหมโวหาร / สอบทาน ปริวรรตและจัดทำคำแปล อุดม รุ่งเรืองศรี.

by พรหมโวหาร, พระยา, 2345-2430 | อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทายาทสกุล "ณ เชียงใหม่" โดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .พ32 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.1 .พ32 2544 (2).

ห้องสมุด:
โวหารลานนา (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต)

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR975 .อ73 2524 (2).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต)

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR975 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
Wōhān Lānnā : phlēng laʻō̜n, pritsanā-khamthāi, kham ū bāo-ū sāo, suphāsit / โวหารล้านนา (เพลงละอ่อน, ปริศนา-คำทาย, คำอู้บ่าว-อู้สาว, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี

ʻUdom Rungrư̄angsī, by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: ปรับปรุงใหม่.Edition: Prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chiang Mai] : Phāk Wichā Phāsā Thai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2549 [2006] Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN6519.ท9 .อ72 2549 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมล้านนา.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ65 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .อ65 2546 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ยุทฺธพิชยํ (ตำราพิชัยสงครามฉบับล้านนา) / จัดทำโดย สำนักเรือนเดิม และชมรมปักขทืนล้านนา ; บรรณาธิการ อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488- | สำนักเรือนเดิม | ชมรมปักขทืนล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนัก, 2552 [2009]Other title: ตำราพิชัยสงครามล้านนา | ตำราพิชัยสงครามฉบับล้านนา.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: UA853.ท9 ย723 2552 (1).

ห้องสมุด:
เวสสันตรชาดก : ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง / ปริวรรตและชำระต้นฉบับ อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488- | พระครูสถิตจิตตสังวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ว7 อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1470.ว7 อ73 (1). Available for reference (28)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ม56ว75 (28).

ห้องสมุด:
สำนวนล้านนา / โดย อุดม รุ่งเรืองศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488- | กองทุนศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : กองทุนศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4251.ท97 ส635 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ท97 ส635 2552 (1).

ห้องสมุด:
ศัพทานุกรมชื่อโรคในล้านนา = Lanna disease dictionary / จีรเดช มโนสร้อย, อรัญญา มโนสร้อย, อุดม รุ่งเรืองศรี.

by จีรเดช มโนสร้อย | อรัญญา มโนสร้อย | อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: W13 .จ643 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W13 .จ643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W13 .จ643 (2).

ห้องสมุด:
สภาพของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บูรพาสาสน์, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ66 2524 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544