ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ / นิยม รัฐอมฤต.

by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .น643 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .น643 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC423 .น643 2553 (3). Checked out (2). In transit (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ = / Comparative local government โดย นิยม รัฐอมฤต และคนอื่นๆ.

by นิยม รัฐอมฤต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ทป920 .น6 (2).

ห้องสมุด:
การดูแลและจัดการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศของสำนักงาน ก.พ.

by นิยม รัฐอมฤต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ3 น6 (1).

ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin Čhīn / การปกครองท้องถิ่นจีน / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Ratʻamarit. by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7353.ก2 น64 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 646212 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7353.ก2 น64 2557 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภาการศึกษาเปรียบเทียบ / โดย นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ].

by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.จ46 จ44 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.จ46 จ44 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งและการแก้ปัญหา / นภดล สุวรรณพงษ์ ประธานคณะทำงาน ; นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ] คณะทำงาน.

by นภดล สุวรรณพงษ์ | นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1121 .ว637 2548 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1121 .ว637 2548 (1).

ห้องสมุด:
การปกครองส่วนภูมิภาค โดย นิยม รัฐอมฤต และ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์.

by นิยม รัฐอมฤต | วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7402.ก2 น6 (1).

ห้องสมุด:
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านการเมืองการปกครอง : รายงานการศึกษา / โดย นิยม รัฐอมฤต.

by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .น652 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น652 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเมืองไทย พัฒนาการ ปัญหา และแนวทางแก้ไข / นิยม รัฐอมฤต เขียน.

by นิยม รัฐอมฤต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เอื้ออาทร, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 น64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 น64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 น64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 น64 (1).

ห้องสมุด:
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ / นิยม รัฐอมฤต ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล.

by นิยม รัฐอมฤต | ถวิลวดี บุรีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .น65 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น65 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต / โดย นิยม รัฐอมฤต พรชัย เทพปัญญา และ ชาญชัย ลวิตรังสิมา.

by นิยม รัฐอมฤต | พรชัย เทพปัญญา, 2490- | ชาญชัย ลวิตรังสิมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS241 .น6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS241 .น6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS241 .น6 (2).

ห้องสมุด:
Čhīn 3 miti / จีน 3 มิติ / บรรณาธิการ นิยม รัฐอมฤต, จาง ซีเจิ้น.

Niyom Ratʻamarit. Zhang, Xizhen. Thammasat University. Pridi Banomyong International College. by นิยม รัฐอมฤต | จาง, ซีเจิ้น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai nānāchāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1510 .จ63 2560 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Bǣprīan phư̄nthān pratchayā Čhīn bōrān / แบบเรียนพื้นฐานปรัชญาจีนโบราณ / นิยม รัฐอมฤต, เฉิน เซ่าปอ.

Niyom Ratʻamarit. Chœ̄n, Saopō̜. by นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, เซ่าปอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammadā Phēt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1129.ท9 น63 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 637659 (5).

ห้องสมุด:
Dunlayaphāp thāng kānmư̄ang dunlayaphāp thāng sangkhom / ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Ratʻamarit. Sathāban Phra Pokklao. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662574 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น6496 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น6496 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น6496 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin nai Monthon Sāntong Sāthāranarat Prachāchon Čhīn / การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Rathamarit. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7365.ซ63 น64 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7365.ซ63 น64 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Somdet Phrathēpphraratrātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Phō̜.Sō̜. 2524-2559 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524-2559 / คณะผู้จัดทำหนังสือ นิยม รัฐอมฤต ประธานกรรมการ ; เตช บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ] กรรมการ.

Niyom Ratamarit. Tej Bunnag. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nānāchāt Prīdī Banomyong. by นิยม รัฐอมฤต | เตช บุนนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nānā Chāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.43.ท7 ส485 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānsưksā khwām kāonā khō̜ng kānkračhāyaʻamnāt nai prathēt Thai / รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Nakharin Mēktrairat, Niyom Ratʻamarit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิยม รัฐอมฤต | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Krom Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเมือง : เปรียบเทียบกรณีญี่ปุ่นกับไทย. โดย นิยม รัฐอมฤต และ อนุสรณ์ ลิ่มมณี.

by นิยม รัฐอมฤต | อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX91 .น6 (2).

ห้องสมุด:
Phīphīphī-- takka khō̜ng Čhīn = Public private partnership / พีพีพี-- ตรรกะของจีน = Public private partnership / ผู้เขียน ผูเจียน ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล นิยม รัฐอมฤต และเฉินเซ่าปอ.

Phūčhīan. Niyom Ratamarit. Chœ̄n, Saopō̜. by ผูเจียน | นิยม รัฐอมฤต | เฉิน, เซ่าปอ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Public private partnership.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2018 699060 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2018 699060 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2018 699060 (1).

ห้องสมุด:
ʻOngkō̜n ʻitsara kap kānsāng khwāmsamadun nai rabop kānmư̄ang / องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง / นิยม รัฐอมฤต, อุดม รัฐอมฤต.

Niyom Rathamarit. ʻUdom Ratʻamarit, Sathāban Phrapokklao. by นิยม รัฐอมฤต | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (7)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2610 .น64 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2610 .น64 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544