ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 29 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341.8 .ท633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2341.8 .ท633 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2341.8 .ท633 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LB2341.8 .ท633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2341.8 .ท633 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: EDUC LB 2003 427755 (1).

ห้องสมุด:
การคอร์รัปชั่นในราชการไทย: การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ และประชาชน.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ .ท6 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสถาบันทางการเมืองไทยในทศวรรษ 1980.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันธุระ, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 226/28 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 226/28 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 093/31 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2530Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ348 ท63 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่น และศักยภาพการแข่งขันของประเทศ : รายงานการวิจัยเอกสาร / นักวิจัยและผู้จัดทำรายงาน ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477- | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ท633 2550 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยไทย = [Thai democracy] / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC421 .ท63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC421 .ท63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC421 .ท63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC421 .ท63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC421 .ท63 (2).

ห้องสมุด:
พุทธธรรมกับวิทยาศาสตร์ / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. สหายบล็อกและการพิมพ์, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ว63 ท63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ว63 ท63 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชีวิตไทย : วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA75.7 .ท63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA75.7 .ท63 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA75.7 .ท63 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA75.7 .ท63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเมืองไทย : ระบบที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูปในการแก้ไขปัญหา / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ท625 2555 (1). In transit (1).

ห้องสมุด:
Khunnatham čhariyatham kap sīnlatham : čhāk mummō̜ng khō̜ng pratyā =[Virtue, ethics and morality : moral philosophy] / คุณธรรม จริยธรรม กับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา = [Virtue, ethics and morality : moral philosophy] / ทินพันธุ์ นาคะตะ

Thinapan Nakata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1528 .ท635 2560 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการบริหารไทย : ภาระของชาติ = Thai politics and administration : agenda for the nation / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก2 ท63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1741.ก2 ท63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก2 ท63 (2).

ห้องสมุด:
คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดย ร.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก53 ท6 (1).

ห้องสมุด:
Pratyā kānmư̄ang / ปรัชญาการเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinnaphan Nākhata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Pratyā kānmư̄ang / ปรัชญาการเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinnaphan Nākhata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (3).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์ : ทฤษฎีแนวความคิดปัญหาสำคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห์ การเมืองในวิชาทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบและการเมืองระหว่างประเทศ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ท6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA69 .ท6 (4).

ห้องสมุด:
ศาสตร์และศิลป์การเมืองการบริหารไทย = [Science and art of Thai politics and administration] / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2537Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ท63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ท63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ท63 (2).

ห้องสมุด:
Khunnatham čhariyatham kap sīntham : čhāk mummō̜ng khō̜ng pratchayā =[Virtue, ethics and morality : moral philosophy] / คุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา = [Virtue, ethics and morality : moral philosophy] / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinapan Nakata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557 [2014]Other title: Virtue, ethics and morality : moral philosophy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ETHI BJ 2014 632374 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1528 .ท635 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1528 .ท635 2557 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาองค์การและการวางแผน : กรณีศึกษาต่าง ๆ = [Organization and planning development : case studies] / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, [2540?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ348 ท632 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544