Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์คติชาวบ้าน / จัดโดย ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ [โดย] ชยันต์ วรรธนะภูมิ.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์คติชาวบ้าน (2534 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2534Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GR312 .ก57] (1). Checked out (1).

Open Library:
การสนองตอบของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชน บทศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาตำบลสารภี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN750.8 .น33] (1).

Open Library:
การอภิปรายทางวิชาการในโอกาสฉลองครบรอบ 12 ปีของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พุทธศาสนากับโลกานุวัตรและบทบาทของสถาบันวิจัยต่อปัญหาภูมิภาค / อภิปรายโดย พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ, คณะผู้จัดทำ บาลี พุทธรักษา ... [และคนอื่นๆ].

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502- | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | บาลี พุทธรักษา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ4570.ว63 ก64] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ว63 ก64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ว63 ก64] (1). Damaged (1).

Open Library:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publisher: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.4.ท9 ค557 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2007 663826] (1).

Open Library:
Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan : ʻōkāt læ khō̜ thāthāi khō̜ng thō̜ngthin Phāk Nư̄a / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสและข้อท้าทายของท้องถิ่นภาคเหนือ / บรรณาธิการ, ชยันต์ วรรธนะภูติ, อาคม สุวรรณกันธา และ กาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ.

Chayan Watthanaphūti, ʻĀkhom Suwankanthā. Kānčhanā Kunlaphisitthičharœ̄n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Phūmiphāk dan Sangkhommasāt læ Kānphatthanā yang Yangyư̄n. by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อาคม สุวรรณกันธา | กาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chiang Mai] : Sūn Phūmiphāk dan Sangkhommasāt læ Kānphatthanā yang Yangyư̄n, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2013 653104] (1).

Open Library:
พม่ารบไทย / บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [เชียงใหม่] : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1080 .พ46] (1).

Open Library:
มองพม่า : ประวัติศาสตร์สังคม อำนาจ และประชาธิปไตย / บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS527.4 .ม52 2554] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2011 612896] (1).

Open Library:
Yātyǣng : kānphatthanā læ khwāmthansamai nai Lāo / ยาดแย่ง : การพัฒนาและความทันสมัยในลาว / ชยันต์ วรรธนะภูติ และ สร้อยมาศ รุ่งมณี บรรณาธิการ.

Chayan Vaddhanaphuti, Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | สร้อยมาศ รุ่งมณี [editor.] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Center for ASEAN Studies, Chiang Mai University, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.4.ก8 ย63 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.4.ก8 ย63 2558] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN700.4.ก8 ย63 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
ระบบความรู้พื้นบ้านปัจจุบัน : การวิจัยและพัฒนา / ชยันต์ วรรธนะภูติ, ฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ฉันทนา หวันแก้ว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB50.JT3 ร62] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WB50.JT3 ร62] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB50.JT3 ร62] (3).

Open Library:
รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางชาติพันธุ์ในลาว-ไทย = Report on the Seminas on Ethnic Studies in Laos and Thailand / บรรณาธิการ [โดย] ชยันต์ วรรธนะภูติ, ประสิทธิ์ ลีปรีชา, จุลจิรา สุขนภาสวัสดิ์ ; จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... [และอื่นๆ]

by การประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางชาติพันธุ์ในลาว-ไทย (2434 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ประสิทธิ์ ลีปรีชา | จุลจิรา สุขนภาสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : โครงการชาติพันธุ์วิทยา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GN635.อ75 ก64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GN635.อ75 ก64] (1).

Open Library:
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ลายสักไทใหญ่ / สายสม ธรรมธิ; บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ.

by สายลม ธรรมธิ | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GT2346.ท9 ส65] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: GT2346.ท9 ส65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GT2346.ท9 ส65] (3).

Open Library:
รายงานการสัมมนาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / บรรณาธิการ [โดย] ชยันต์ วรรธนะภูติ, ชยันต์ ผลโภค.

by การสัมมนาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (2530 : เชียงใหม่) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ชยันต์ ผลโภค.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: G155.ท9 ก68] (1).

Open Library:
รายงานศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2552-2554 / คณะผู้จัดทำ ชยันต์ วรรธนะภูติ ... [และคนอื่น ๆ].

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GN316 .ช825 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GN316 .ช825 2555] (1).

Open Library:
Withī chāttiphan nai ʻĪsān : "phāwakān klāipen" nai krasǣ kānplīanplǣng sū sērīniyommai : botkhatyō̜ kānprachum wichākān radap chāt, 7-8 Mēsāyon 2559 na Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn / วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ : บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ, 7-8 เมษายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะผู้จัดทำ ชยันต์ วรรธนะภูติ ... [และคนอื่น ๆ].

Kānprachum Wichākān radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn) Chayan Watthanaphūti, Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by การประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ (2559 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜nkǣn] : b Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai, 2559 [2016] Publisher: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GN635.ท9 ก53 2559 ] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GN635.ท9 ก53 2559 ] (1).

Open Library:
วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.

by กนกศักดิ์ แก้วเทพ | ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB75 .ก34] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HB75 .ก34] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HB75 .ก34] (3).

Open Library:
เวทีความคิด ศักยภาพและข้อจำกัดของหมอพื้นบ้านกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ / ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และประสานงานพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WZ310 .ว73] (1).

Open Library:
เวทีผู้ถูกท่องเที่ยว / บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ.

by ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ห7 ว73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ห7 ว73] (1).

Open Library:
ʻĀsīan : prachākhom nai miti watthanatham khwāmkhatyǣng læ khwāmwang / อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง / บรรณาธิการ ศรัณย์ วงศ์ขจิตร.

Saran Wongkhačhit, Surin Phitsuwan. Čhēttanā Nākwatchara. Thongchai Winitčhakūn. Crawford, Peter. Chayan Watthanaphūt, Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Parittā Kō̜ʻanantakūn. Kōmāt Čhưngsathīansap, Suwannā Krīangkraiphet. by ศรัณย์ วงศ์ขจิตร, 2525- | สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | เจตนา นาควัชระ, 2480- | ธงชัย วินิจจะกูล | ครอว์เฟิร์ด, ปีเตอร์ | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | ปริตตา กออนันตกูล | สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 640504] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 640504] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)