ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักเศรษฐศาสตร์.

by อรุณ ภาณุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์, 2502Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180.อ43 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180.อ43 ล.1 (2).

ห้องสมุด:
อำนาจของชาติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / โดย อรุณ ภาณุพงศ์.

by อรุณ ภาณุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2522?]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1305 .อ4 (2).

ห้องสมุด:
สนธิสัญญา.

by อรุณ ภาณุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2506Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3091 .อ4 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3091 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดของทางทะเลและผลกระทบต่อการประมง.

by อรุณ ภาณุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 259/30 (1).

ห้องสมุด:
การทูตและการระหว่างประเทศ. / อรุณ ภาณุพงศ์.

by อรุณ ภาณุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX1662 .อ4 (2). Checked out (5).

ห้องสมุด:
หนังสือวิชาการทางกฎหมาย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ไพโรจน์ ชัยนาม | คัมภีร์ แก้วเจริญ, 2487-2555- | อรุณ ภาณุพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2529Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K176 .ห36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K176 .ห36 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K176 .ห36 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K176 .ห36 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ / บัญญติ สุชีวะ ... [และคนอื่นๆ].

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | สมภพ โหตระกิตย์, 2461-2540 | ประภาศน์ อวยชัย, 2467-2560 | วิษณุ เครืองาม, 2494- | โสภณ รัตนากร, 2474- | เกริก วณิกกุล | สมบูรณ์ บุญภินนท์, 2472-2552 | สัญชัย สัจจวานิช, 2458- | กิติ บูรพรรณ์ | คณิต ณ นคร, 2480- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อรุณ ภาณุพงศ์ | กมล สนธิเกษตริน, 2474- | จรัญ ภักดีธนากุล | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, 2491-2559 | สมยศ เชื้อไทย | มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: K176 .ร538 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K176 .ร538 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K176 .ร538 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ = Essays in honour of Preedee Kasemsup = Festschrift fur Preedee Kasemsup zur 60 Geburtstag / สมยศ เชื้อไทย บรรณาธิการ.

by สมยศ เชื้อไทย | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | อรุณ ภาณุพงศ์ | เดือน คำดี | โสภณ รัตนากร, 2474- | ประชุม โฉมฉาย | โพธิ์ จรรย์โกมล, 2470-2532 | สมโชค เจริญลาภ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | อนันต์ จันทรโอภากร | นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์, 2497- | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชูเชิด รักตะบุตร์ | คณิต ณ นคร, 2480- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพโรจน์ ชัยนาม | เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | วิชัย เอื้ออังคณากุล, 2497- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พี. เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ร5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ร5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K155 .ร5 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ร5 (13). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / กองบรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พิศวาท สุคนธพันธุ์ | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | อรุณ ภาณุพงศ์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | แก้วสรร อติโพธิ | ไชยวัฒน์ บุนนาค | สุรศักดิ์ มณีศร | จำปี โสตถิพันธุ์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | สงวน ลิ่วมโนมนต์ | ชวลิต ธนะชานันท์ | ปิยะดา สุจริตกุล | มานิดา ซิมเมอร์แมน | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | พรชัย ถาวรานนท์ | สุภา ศิรเจนกรุง, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ร52 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร52 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT74 .ร52 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร52 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544