ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2526. โดย เปรม ติณสูลานนท์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมตรี, 2529 . 289 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [PL4209.5 .ป7 2526] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2526] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2526] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2526] (1),

ห้องสมุด:
ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2525. โดย เปรม ติณสูลานนท์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2529 . 333 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [PL4209.5 .ป7 2525] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2525] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2525] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL4209.5 .ป7 2525] (1),

ห้องสมุด:
ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2523-2524. โดย เปรม ติณสูลานนท์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2529 . 478 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [PL4209.5 .ป7] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PL4209.5 .ป7] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PL4209.5 .ป7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4209.5 .ป7] (1),

ห้องสมุด:
ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2528. โดย เปรม ติณสูลานนท์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2529 . 482 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [PL4209.5 .ป7 2528] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2528] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2528] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4209.5 .ป7 2528] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455