Refine your search

Your search returned 263 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 8 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS562 .ก135 2554 ล. 8] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562 .ก135 2554 ล. 8] (2).

Open Library:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 22 / บรรณาธิการ สยาม ภัทรานุประวัติ ... [และคนอื่น ๆ].

by สยาม ภัทรานุประวัติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS562 .ก135 2555 ล. 22] (2).

Open Library:
120 pī thurakit phāpphayon Thai nai miti prawattisāt sētthakit læ sangkhom Thai / 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.

'Unālōm Čhanrungmanīkun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saksōphā Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Nưngrō̜i yīsip pī thurakit phāpphayon Thai nai miti prawattisāt sētthakit læ sangkhom Thai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
230 pī sī Rattanakōsin : mō̜radok khwāmsongčham Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / 230 ปี ศรีรัตนโกสินทร์ : มรดกความทรงจำกรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.

Winai Phongsīphīan. Thisana Werakietsunthorn. Nutthaphol Yūrungrengsak. Kriengkrai Kerdsiri. Petchrung Teanpewroj. Wathanyū Fakthō̜ng. Pruiticha Nakapew. ʻŌ̜raphin Khamsō̜n. Wichuladā Philaiphan. Yawaree Choksuansap. Wasin Thapwong. Kanthika Klō̜msuwan. Wanlee Nualhom. Chonthichā Khunthō̜ng. Thailand Research Fund. by วินัย พงศ์ศรีเพียร | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ | เกรียงไกร เกิดศิริ | เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ | วทัญญู ฟักทอง | พฤฒิชา นาคะผิว | อรพินท์ คำสอน | วิชุลดา พิไลพันธ์ | ยุวรี โชคสวนทรัพย์ | วสิน ทับวงษ์ | กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ | วัลลี นวลหอม | ชลธิชา ขุนทอง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻUsākhanē, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, [2556] [2013]Other title: Mō̜radok khwāmsongčham Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Other title: มรดกความทรงจำกรุงเทพมหานคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS580 .ก195 2556] (2).

Open Library:
80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ / บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2554 [2011]Other title: แปดสิบปี อังคาร กัลยาณพงศ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ53 ฮ513 2554] (3). Checked out (1).

Open Library:
Corruption Khō̜rapchan nai sangkhom sī thao / Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.

Dư̄anden Nikhombō̜rirak. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559 [2016]Other title: Khō̜rapchan nai sangkhom sī thao Other title: คอร์รัปชันในสังคมสีเทา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ด83 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:
The leader phūthāthāi khwāmplīanplǣng / The leader ผู้ท้าทายความเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน, รัตนวดี เศรษฐจิตร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการร่วม, โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วัฒิพิทายามงคล.

Rattanawadī Sētthačhit. Tōmō̜n Sukkhaprīchā. Thīpakō̜n Wutthiphitthayāmongkhon. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by รัตนวดี เศรษฐจิตร | โตมร ศุขปรีชา | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HN700.55.ฮ9พ6 ร632 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9พ6 ร632 2559] (1).

Open Library:
Re-learning čhāk rīanrū sū rīan khit / Re-learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

Suthīra Prasœ̄tsō̜n. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜ Kō̜ Wō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1590.3 .ส736 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1590.3 .ส736 2559] (2).

Open Library:
Silverbook : khūmư̄ kāntalāt chœ̄ng ruk læ phatthanā rūpbǣp chut khrư̄angpradap ngœ̄n thī mo̜som kap talāt paomāi / Silver book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ; ศักดา ศิริพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่น ๆ].

Sakdā Siriphan. Sathāban Wičhai læ Phatthanā ʻAnyamanī læ Khrư̄angpradap hǣng Chāt. by ศักดา ศิริพันธุ์ | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2015 657721] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 657721] (1).

Open Library:
Smart farmer : kasēt thāng lư̄ak læ khwāmmankhong thāng ʻāhān Mūbān Kāngplā ʻAmphœ̄ Dān Sāi Čhangwat Lœ̄i / Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / ผู้เขียน เอกรินทร์ พึ่งประชา ... [และคนอื่น ๆ]

ʻĒkkarin Phưngprachā, Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560 [2017]Other title: Kasēt thāng lư̄ak læ khwāmmankhong thāng ʻāhān Mūbān Kāngplā ʻAmphœ̄ Dān Sāi Čhangwat Lœ̄i Other title: เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S471.ท92ล6 ส46 2560 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: S471.ท92ล6 ส46 2560 ] (1). Checked out (1).

Open Library:
We the people patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam / We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

Phāsuk Phongphaičhit. Nūannō̜i Trīrat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1).

Open Library:
Kotrabīap dān singwǣtlō̜m khō̜ng samāchik prachākhom ʻĀsīan læ khō̜sanœ̄ chœ̄ng nayōbāi samrap Prathēt Thai / กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย / นิรมล สุธรรมกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

Niramon Suthamkit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Khrōngkān Wičhai Rư̄ang Kānprīapthīap Māttrakān Dān Singwǣtlō̜m Khō̜ng Samāchik Prachākhom ʻĀsīan. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นิรมล สุธรรมกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wičhai Rư̄ang Kānprīapthīap Māttrakān Dān Singwǣtlō̜m Khō̜ng Samāchik Prachākhom ʻĀsīan Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānčhatkān ʻēkkasān læ khō̜mūn khō̜ng klum chāttiphan Thai sōng / การจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban wičhai phāsā læ watthanatham ʻĒchīa. Samnakngān kō̜ngthun sanapsanun kānwičhai. by ปัทมา พัฒน์พงษ์ | Pattama Patpong | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sathāban wičhai phāsā læ watthanatham ʻĒchīa Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: การจัดการข้อมูลตัวบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง Other title: Textual data management of Thai Song ethnic group.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānchai ngān khwāmsīang kānrū thaothan sư̄ dičhithan læ nǣothāng kānsō̜n phư̄a kānrū thaothan sư̄ dičhithan samrap nakrīan matthayom nai Prathēt Thai : khrōngkān wičhai : rāingān wičhai chabap sombūn / การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พนม คลี่ฉายา.

Phnom Kleechaya, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sō̜.Kō̜.Wō̜., 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ส.ก.ว., 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: ZA4235 .พ34 2559 ล. 1] (2).

Open Library:
Kānchai prayōt ngān wičhai 2556 / การใช้ประโยชน์งานวิจัย 2556 / รวบรวมและเรียบเรียง ประภาภรณ์ เคารพ.

Prapāpphō̜n Khaorop. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ประภาภรณ์ เคารพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556 [2013]Other title: Kānchai prayōt ngān wičhai Sō̜.Kō̜.Wō̜. 2556 Other title: การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. 2556.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SCI Q 2013 641775] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SCI Q 2013 641775] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SCI Q 2013 641775] (1).

Open Library:
Kānchai prayōt ngān wičhai Sō̜.Kō̜.Wō̜. 2557 / การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. 2557 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; รวบรวมและเรียบเรียง ประภาภรณ์ เคารพ.

Prapāpphō̜n Khaorop. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ประภาภรณ์ เคารพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: Q180.ท9 ป454 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.ท9 ป454 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q180.ท9 ป454 2557] (1).

Open Library:
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānphatthanā kānkasēt / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ บรรณาธิการ.

Luiyapong bannāthikān, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānphatthanā kānkasēt Other title: การพัฒนาการเกษตร.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: S494.5.ก7 ก634 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: S494.5.ก7 ก634 2560] (1).

Open Library:
Kānchai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : nǣokhit læ botsangkhro̜ / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ / กาญจนา แก้วเทพ และ กำจร หลุยยะพงศ์.

Kānčhanā Kǣothēp. Kamčhō̜n Luiyapong, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sūn Sahawitthayākān Chumchon Sưksā. by กาญจนา แก้วเทพ | กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Sahawitthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: Q180.ก1 ก623 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.ก1 ก623 2560] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)