ผลการค้นหาของคุณมี 9 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Consumer behavior, โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 1983 . 615 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.3 .S29 1983] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall International, 1997 . xv, 672 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.3 .S29 1997] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HF5415.3 .S29 1997] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.3 .S29 1997] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1991 . 680 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5415.3 .S29 1991] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.3 .S29 1991] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall International, 2000 . xiii, 469 [27] p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.3 .S29 2000] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2004 . xxiv, 587, [67] p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.3 .S29 2004] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.3 .S29 2004] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2007 . xix, 541, [61] p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5415.3 .S29 2007] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.3 .S29 2007] (1),

ห้องสมุด:
Consumer behavior / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Harlow : Pearson Education, 2015 . 492 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF5415.3 .S29 2015] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Consumer behaviour : , a European outlook / โดย Schiffman, Leon G. การพิมพ์: Harlow, England : Prentice Hall/Financial Times, 2008 . xviii, 494 p. : , Adaption of: Consumer behavior. 9th ed. 2007. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.33.E9 S354] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455