ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Atlas of oral diseases : , a guide for daily practice / โดย Waal, Isaac van der, การพิมพ์: Heidelberg : Springer, 2016 . xv, 183 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WU17 .W335 2016] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Oral pathology / โดย Waal, Isaac van der, การพิมพ์: Chicago : Quintessence Pub. Co., 1988 . 392 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WU140 .W3313] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455