Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน / โดย สาโรช นิลเขต.

by สาโรช นิลเขต.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD1251 .ส624 2541 (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 1 / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ส64 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2550 (4).

ห้องสมุด:
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Edition: Phim khrang thī 1, kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 1 / โดย สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ส64 2540 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2540 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544