ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนเพื่อให้ทรัพยากรป่าชายเลนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน / คณะผู้จัดทำ วนิดา พรไพบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วนิดา พรไพบูลย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, [2553] [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 339/2556 (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 2 / โดย วนิดา พรไพบูลย์.

by วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ว363 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ว363 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ว363 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ว363 2550 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi thīdin pāmai ʻēkkasān sitthi nai thīdin læ kāntrūat phisūt sitthi nai thīdin phrō̜m dūai khamphiphāksā sān dīkā læ kham winitchai khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā / c Wanidā Phǭnphaibūn. คำอธิบายกฎหมายที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา / วนิดา พรไพบูลย์.

Wanidā Phǭnphaibūn. by วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, , [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : ʻIntœ̄ Buk, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3056 .ว36 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2012 658391 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และระเบียบกรมป่าไม้ / โดย วนิดา พรไพบูลย์.

by วนิดา พรไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2541?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3295 .ว36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3295 .ว36 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3295 .ว36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3295 .ว36 (3).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 2 / โดย วนิดา พรไพบูลย์.

by วนิดา พรไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ว363 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ว363 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ที่มีการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1) / โดย วนิดา พรไพบูลย์.

by วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิศวกรรมป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT687.5 .ว363 2540 (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 1 / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ส64 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2550 (4).

ห้องสมุด:
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Edition: Phim khrang thī 1, kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้. เล่ม 1 / โดย สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ส64 2540 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2540 (1).

ห้องสมุด:
การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน = Ground survey for issuing land titles according to Section 58 bis of the Land Code, 1954 : รายงานการวิจัย / โดย อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, ไพโรจน์ โลกนิยม, วนิดา พรไพบูลย์.

by อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2494- | ไพโรจน์ โลกนิยม | วนิดา พรไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT687 .อ63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544