ผลการค้นหาของคุณมี 13 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages /   การพิมพ์: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2001 . x, 294 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1128.A2 C2935 2001] (1),

ห้องสมุด:
Exploring second language classroom research : , a comprehensive guide / โดย Nunan, David. การพิมพ์: Boston, MA : Heinle, Cengage Learning, 2009 . vii, 496 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P53.85 .N863 2009] (1),

ห้องสมุด:
Language and culture : , reflective narratives and the emergence of identity /   การพิมพ์: New York : Routledge, 2010 . xiii, 230 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P410 .L36] (1),

ห้องสมุด:
The learner-centred curriculum : , a study in second language teaching / โดย Nunan, David. การพิมพ์: Cambridge [England] ; | New York : Cambridge University Press, 1996 . xii, 196 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PE 1996 621028] (1),

ห้องสมุด:
New ways in teaching listening /   การพิมพ์: Alexandria, Va. : Teachers of English to Speakers of Other Languages, 1995 . xii, 275 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1128.A2 N3925] (1),

ห้องสมุด:
Pursuing professional development : , the self as source / โดย Bailey, Kathleen M. การพิมพ์: Boston, Mass., U.S.A. : Heinle & Heinle/Thomson Learning, 2001 . x, 277 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB1731 .B35] (1),

ห้องสมุด:
Research methods in language learning / โดย Nunan, David. การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . xii, 249 p. : , Reprint. Originally published: 1992. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 2010 620824] (1),

ห้องสมุด:
Second language teacher education /   การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997 . xii, 340 p. : , Reprint. Originally published: 1990. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 1997 620700] (1),

ห้องสมุด:
Second language teaching & learning / โดย Nunan, David. การพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers, 1999 . vi, 330 p. : , On cover: Newbury House Teacher Development. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT P 1999 669083] (1),

ห้องสมุด:
Syllabus design / โดย Nunan, David. การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1988 . x, 169 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB2805.5 .N863 1988] (1),

ห้องสมุด:
Voices from the language classroom : , qualitative research in second language education /   การพิมพ์: Cambridge [England] ; | New York : Cambridge University Press, 1997 . xiv, 466 p. : , Reprint. Originally published: 1996. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 1997 620916] (1),

ห้องสมุด:
What is this thing called language? / โดย Nunan, David. การพิมพ์: New York : Palgrave Macmillan, 2013 . xiii, 254 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 2013 634918] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455