ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประเพณีชีวิตคนเมือง / ผู้เขียน ศรีเลา เกษพรหม ; บรรณาธิการ พรรณเพ็ญ เครือไทย.

by ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ก27 ศ46 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ก27 ศ46 2544 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประเพณีชีวิตคนเมือง / โดย ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก27 ศ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ก27 ศ46 (1).

ห้องสมุด:
ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / ปริวรรตโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม ; รวบรวมและบรรณาธิการ คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.

by บุญทา ศรีพิมพ์ชัย | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 บ72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 บ72 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 บ72 (1).

ห้องสมุด:
ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา / ศรีเลา เกษพรหม ; บรรณาธิการ พรรณเพ็ญ เครือไทย.

by ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GT5899.ข6 ศ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GT5899.ข6 ศ46 (1).

ห้องสมุด:
Khưt : khō̜hām nai Lānnā / ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / รวบรวมและบรรณาธิการ คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช ; ปริวรรตโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.

Khomnēt Chētthaphatthanawanit. Bunthā Sīphimchai. Sīlao Kētphrom, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Lakniwētwitthayā khō̜ng Chumchon Lānnā. by คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช | บุญทา ศรีพิมพ์ชัย | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการหลักนิเวศวิทยาของชุมชนล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chiang Mai] : Khrōngkān Lak Niwētwitthayā khō̜ng Chumchon Lānnā Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2544 [2001] Publication: [เชียงใหม่] : โครงการหลักนิเวศวิทยาของชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 [2001]Other title: Khưt : khō̜hām nai Lānnā : rūaprūam læ pariwat čhāk tūaʻaksō̜n Tham Lānnā Other title: ขึด : ข้อห้ามในล้านนา : รวบรวมและปริวรรตจากตัวอักษรธรรมล้านนา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HIST DS 2001 670267 (1).

ห้องสมุด:
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ = Healthy families under Lan Na traditions : lifestyle and health of the old / สมหมาย เปรมจิตต์, ชัปนะ ปิ่นเงิน และศรีเลา เกษพรหม.

by สมหมาย เปรมจิตต์, 2475- | ชัปนะ ปิ่นเงิน | ศรีเลา เกษพรหม, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550Other title: Healthy families under Lan Na traditions : lifestyle and health of the old.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT120 .ส454 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ส454 (2).

ห้องสมุด:
ประชุมจารึกล้านนา = Corpus of Lan Na inscriptions / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม.

by เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | ชัปนะ ปิ่นเงิน | ศราวุธ ศรทา | อภิรดี เตชะศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540-Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: CN1221.ก27 ศ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CN1221.ก27 ศ64 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CN1221.ก27 ศ64 (8). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmkhlư̄anwai : prawattisāt sangkhom watthanatham khon thai = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / บรรณาธิการ แสวง มาละแซม.

Sawǣng Mālasǣm. Chayan Watthanaphūt. 'Udom Rungrư̄angsī. Suraphon Damrikun. Sīlao Kētphrom. Arunrat Wichiankhīeo. Ratanaphō̜n Sētthakun. Prachan Rakphong. Wasan Panyākǣo. Songsak Prāngwattanākun. Phanphen Khrư̄athai. Prayut Wongpǣng. Mālā Khamčhan. Sanan Thamthi. ʻAphiwan Phansuk. Sawāt Čhanthalē. Kœ̄k ʻAkkarachinōrēt. Phra Čhatuphon Jittasangwarō. Mānop Mānasǣm. Lamūn Junhom. Yupin Khemmuk. Phaitūn Phromwijit. Thēwēt Pālī. 'Uthaiwan Kānčhanakāmon. Withī Phānitchaphan. Dūangčhan Charoenmư̄ang, Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Phensupa Čhaiʻin. Wilak Sīpāsāng. Rōngrīan Yuparāt Witthayālai. by แสวง มาละแซม | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | อุดม รุ่งเรืองศรี | สุรพล ดำริห์กุล | ศรีเลา เกษพรหม, 2491- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | รัตนาพร เศรษฐกุล | ประชัน รักพงษ์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ประยุทธ วงศ์แปง | มาลา คำจันทร์ | สนั่น ธรรมธิ | อภิวันท์ พันธุ์สุข | สวาท จันทร์ทะเล | เกริก อัครชิโนเรศ | พระจตุพล จิตตะสังวโร | มาณพ มานะแซม, 2508- | ลมูล จันทร์หอม | ยุพิน เข็มมุกข์ | ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร | เทเวศร์ ปาลี | อุทัยวรรณ กาญจนกามล | วิถี พานิชพันธ์ | ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496- | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | เพ็ญสุภา ใจอินทร์ | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | วสันต์ ปัญญาแก้ว | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai : Rōngrīan Yuparāt Witthayālai], 2550 [2007] Publication: [เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550 [2007]Other title: Ideas and movement : history society & culture of the Tai.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 663826 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ค557 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544