ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อปฏิบัติที่ควรรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาอาการปวดเท้า / ซูซาน เลวิน เขียน ; วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์ แปลและเรียบเรียง.

by เลวิน, ซูซาน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมิต, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WE835 .ล756 (2).

ห้องสมุด:
Hābœ̄māt : manut kap phư̄nthī sāthārana / ฮาเบอร์มาส : มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ / เจมส์ กอร์ดอน ฟินเลย์สัน ; แปล วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ; บรรณาธิการ กิตติพล เอี่ยมกมล และ ดรุณี แซ่ลิ่ว.

Finlayson, James Gordon. Warārak Chalœ̄mphanthusak Kittiphon ʻĪamkamon Darunī Sǣliu, by ฟินเลย์สัน, เจมส์ กอร์ดอน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | กิตติพล เอี่ยมกมล | ดรุณี แซ่ลิ่ว, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūanngœ̄n Mī Mā, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: B3258.ฮ634 ฟ63 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B3258.ฮ634 ฟ63 2559 (2).

ห้องสมุด:
Phāplak Čhīn nai sāitā prathēt phư̄anbān : sưksā phān sư̄ nangsư̄phim ʻō̜nlai nai Kamphūchā Lāo Mīanmā læ Wīatnām / ภาพลักษณ์จีนในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน : ศึกษาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.

Warārak Chalœ̄msak. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. Sūn ʻĀsīan læ Kān Rawāng Prathēt Sưksā. Mahāwitthayālai Rangsit. "itthayālai Bō̜rihān Rattakit læ Ratthasāt. Sathāban Khlang Panyā dān Yutthasāt. by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sūn ʻĀsīan læ Kān Rawāng Prathēt Sưksā , Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา, สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS736 .ว46 2557 (1).

ห้องสมุด:
Phūmmithat thī plīanplǣng nai phūmiphāk ʻĒchīa Tawanʻō̜k læ ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai-phư̄akhrai phư̄aʻarai : phahukhamtō̜p tō̜ rǣngkotthap khō̜ng krasǣlōkāphiwat / ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation / Wararak Chalermpuntusak, editor.

Wararak Chalermpuntusak. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā. by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM831 .ภ74 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khwām chư̄am yōng thīmāk kwā kāiyaphāp : phalang phlak (thī ʻō̜n bao) khō̜ng mō̜radok thāng prawattisāt læ ngǣmum thāng watthanatham / ความเชื่อมโยงที่มากกว่ากายภาพ : พลังผลัก (ที่อ่อนเบา) ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแง่มุมทางวัฒนธรรม / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects / Wararak Chalermpuntusak, editor.

by Yasui, Hiroshi | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | Wararak Chalermpuntusak | นิธิ เนื่องจำนงค์ | Niti Nerngchamnong | สมชัย เย็นสบาย | Somchai Yensabai | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | Kengkij Kitirianglarp | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา | Sukhothai Thammathirat Open University. School of Political Science. Centre for ASEAN and International Studies.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburi : Centre for ASEAN and International Studies, School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: More than geographical connectivity : a (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ค56 2559 (1).

ห้องสมุด:
Maimī khwāmsamānnachan nai khwāmsamphan rawāng prathēt? : kānsưksā thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt nai prathēt Thai / ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนขำ, บรรณาธิการ.

Čhittiphat Phūnkham. Thammasat University. Faculty of Political Science. ʻAnēk Laothammathat, Kitti Prasœ̄tsuk. Chulacheeb Chinwanno. Supphamit Pitiphat. Sō̜rawit Chainām. Pō̜ngkhwan Sawatdiphak. Wararak Chalermpuntusak. Khōrin Fư̄angkasēm. Kullada Mead. by จิตติภัทร พูนขำ | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | กิตติ ประเสริฐสุข | จุลชีพ ชินวรรโณ | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | สรวิศ ชัยนาม | ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | โคริน เฟื่องเกษม | กุลลดา มี้ด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ม94 2561 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 34 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม, ยุทธพร อิสรชัย.

Thīraphat Sērīrangsan, Rungphong Chainām. Yutthaphō̜n ʻItsarachai. Phichai ʻItsaraphakdī . Phisān Mukdāratsamī. Wannatham Kānčhanasuwan. Wō̜rawaran Rōtčhanaphon. Thawī Suraritthikun. Thanasak Sāičhampā. Pathān Suwanmongkhon. Chaiwat Mānsīsuk, Thasōthō̜n Tūthongkham. Somchai Yensabāi. Warārak Chalœ̄mphanthusak. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | รุ่งพงษ์ ชัยนาม | ยุทธพร อิสรชัย | พิชัย อิศรภักดี | พิศาล มุกดารัศมี | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | วรวลัญช์ โรจนพล | ทวี สุรฤทธิกุล | ธนศักดิ์ สายจำปา | ปธาน สุวรรณมงคล | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, 2516- | ธโสธร ตู้ทองคำ | สมชัย เย็นสบาย | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, [2559] [2016] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 31 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / bannāthikān Thīraphat Sērīrangsan ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]. รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์... [และคนอื่น ๆ].

Teeraphat Sērīrangsan. 1955- Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | ยุทธพร อิสรชัย | ชรินทร์ สันประเสริฐ | เสนีย์ คำสุข | Wornwaluncha Rojanapol | ธโสธร ตู้ทองคำ | สมปฤณ นิยมไทย | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | ทวี สุรฤทธิกุล | ปธาน สุวรรณมงคล | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | รุ่งพงษ์ ชัยนาม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Ratthasāt 31 pī Other title: รัฐศาสตร์ 31 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544