Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445 .ร69 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ร69 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .ร69 2561] (3).

Open Library:
การบริหารโลกาภิวัตน์ : ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ อาชนัน เกาะไพบูลย์, ภราดร ปรีดาศักดิ์, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 32 : 2552) | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | ภราดร ปรีดาศักดิ์ | ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445] (2).

Open Library:
การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย = Performance of AFTA and implication of trade policy in Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Performance of AFTA and implication of trade policy in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF2330.8 .อ62] (2).

Open Library:
การศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย อาชนัน เกาะไพบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD9999.ผ453ท9 ก645 2554] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9999.ผ453ท9 ก645 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9999.ผ453ท9 ก645 2554] (1).

Open Library:
โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 3) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย อาชนัน เกาะไพบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: CDG2069] (1).

Khrōngkān sưksā khwāmphrō̜m khō̜ng phāk ʻutsāhakam samrap kānčhattham khēt kānkhā sērī khō̜ng ʻĒpēk ( FIAAP ) : rāingān chabap sombūn (Final report) / โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FIAAP) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ.

'Āchanan Kǫphaibūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bǭrikān Wichākān Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit 'Utsāhakam. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD69.ข63 อ62 2556] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā khwāmphrō̜m khō̜ng phāk ʻutsāhakam samrap kānčhattham khēt kānkhā sērī khō̜ng ʻĒpēk ( FIAAP ) : bot sarup samrap phūbō̜rihān (Executive summary) / โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FIAAP) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ].

'Āchanan Kǫphaibūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bǭrikān Wichākān Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit 'Utsāhakam. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 632930] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā phonkrathop khō̜ng global supply chain čhāk kānčhēračhā khwāmtoklong kānkhā sērī thawiphākhī læ phahuphākhī tō̜ ʻutsāhakam Thai : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการศึกษาผลกระทบของ global supply chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ ; จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ... [และคนอื่นๆ] คณะนักวิจัย.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. Čhuthāthip Čhongwanit Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศุนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF2340.55 .อ624 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF2340.55 .อ624 2558] (1).

Open Library:
Khrōngkān sưksā phonkrathop khō̜ng global supply chain čhāk kānčhēračhā khwāmtoklong kānkhā sērī thawiphākhī læ phahuphākhī tō̜ ʻutsāhakam Thai : botsarup phūbō̜rihān / โครงการศึกษาผลกระทบของ global supply chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย : บทสรุปผู้บริหาร / โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ ; จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ... [และคนอื่นๆ] คณะนักวิจัย.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. Čhuthāthip Čhongwanit Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศุนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF2340.55 .อ6241 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF2340.55 .อ6241 2558] (1).

Open Library:
Chut khrōngkān khwām thāthāi khō̜ng phāk ʻutsāhakam khrang thī 1 : policy brief / ชุดโครงการความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 : policy brief / อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ จุฑาทิพย์ จงวนิชย์.

'Āchanan Kǫphaibūn. Čhuthāthip Čhongwanit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bǭrikān Wichākān Sētthasāt. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 663352] (5), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DOC 2015 663352] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2015 663352] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 663352] (5).

Open Library:
ปรากฏการณ์การแบ่งขั้นตอนการผลิตสินค้า : แนวโน้ม รูปแบบ และนัยเชิงนโยบายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย = Product fragmentation phenomenon : trend, pattern and policy implication in Thai manufacturing : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อาชนัน เกาะไพบูลย์.

by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ : MisterKopy (Thailand) Co., Ltd., 2553]Other title: Product fragmentation phenomenon : trend, pattern and policy implication in Thai manufacturing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD3616.ท92 อ623] (1).

Open Library:
ปรากฏการณ์การแบ่งขั้นตอนการผลิตสินค้า : เครือข่ายการผลิตของบริษัทข้ามชาติและนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD3616.ท92 อ622 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD3616.ท92 อ622 2554] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD3616.ท92 อ622 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD3616.ท92 อ622 2554] (1).

Open Library:
รายงานวิจัยโครงการแนวโน้มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล : ธุรกิจรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะผู้วิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล, อาชนัน เกาะไพบูลย์ ; ผู้ช่วยวิจัย สุวรรณา โพธิ์ไพฑูรย์, ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9710.ท93ก4 ศ74] (3).

Open Library:
Sētthasāt rawāng prathēt phư̄a kānphatthanā / เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)