ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิทยาการระบาด / สวณี เต็งรังสรรค์.

by สวณี เต็งรังสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .ส536 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA105 .ส536 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทคัดย่อโครงการในชุมชนของนักศึกษาในลักษณะวิชาเวชศาสตร์ชุมชน / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำ สวณี เต็งรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ | สวณี เต็งรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, [2543?]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z6661 .ธ44 (2).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองกับนอกเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = A comparative study on self-care of aging in Muag municipality and suburb. Ampher Muang Khon Kaen Province / สวณี เต็งรังสรรค์.

by สวณี เต็งรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: (กรุงเทพฯ) : สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT120 .ส53 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยของข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Attitude and experience of Thai traditional medicine of Thammasat University officers : รายงานวิจัย / โดย สวณี เต็งรังสรรค์, วันรัก วีระพงศ์.

by สวณี เต็งรังสรรค์ | วันรัก วีระพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ส536 (2).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khunnaphāp bandit phǣt Thammasāt run thī 6-10 : rāingān wičhai / การประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พีระพงค์ กิติภาวงค์ หัวหน้าโครงการ ; ผู้วิจัยร่วม สวณี เต็งรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phīrapong Kittiphāwong. Sawanī Tengrangsan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phǣtthayasāt. by พีระพงค์ กิติภาวงค์ | สวณี เต็งรังสรรค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551] [2008]Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก239 พ643 2550 (7).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาวิชาวิทยาการระบาดสำหรับนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Epidemiological subject adjustment for medical students of Thammasat University : รายงานวิจัย = / โดย ศรีเมือง พลังฤทธิ์, สวณี เต็งรังสรรค์.

by ศรีเมือง พลังฤทธิ์ | สวณี เต็งรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Epidemiological subject adjustment for medical students of Thammasat University.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: W18 .ศ464 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ศ464 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยทีมสหสาขาวิชาโดยใช้โปรแกรมการจัดการโรคที่ศูนย์แพทย์ชุมชน คูคต = The development of a multidisciplinary chronic-patient care team (e-PCT) model using disease management program at Kukot Community Medical Center : รายงานแผนงานวิจัย ปีที่ 1 / โดย สวณี เต็งรังสรรค์, นิตยา ทนุวงษ์.

by สวณี เต็งรังสรรค์ | นิตยา ทนุวงษ์ | ชดช้อย วัฒนะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009]Other title: Development of a multidisciplinary chronic-patient care team (e-PCT) model using disease management program at Kukot Community Medical Center.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT500 .ส536 2552 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการโดยตัวแทนเพื่อนผู้สูงอายุ ในระดับหมู่บ้าน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2540 = Development of health care model : a study on health care for elder and disable groups by elder peer at village level, Amphur Bangsai, Changwat Pranakornsriayutthaya, B.E. 1997 / โดย ศรีเมือง พลังฤทธิ์, สวณี เต็งรังสรรค์, พจนีย์ ชมวิชา.

by ศรีเมือง พลังฤทธิ์ | สวณี เต็งรังสรรค์ | พจนีย์ ชมวิชา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ | มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย | กองการประกอบโรคศิลปะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT31 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544