ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 52 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
20 "เพลงอมตะ" ธานินทร์ อินทรเทพ [วัสดุบันทึกเสียง].

by ธานินทร์ อินทรแจ้ง | จงรัก จันทรคณา | สาโรจน์ เสมทรัพย์ | ทิพย์ประภา | วินัย รุ่งอนันต์ | ว. วัชญาน์ | ทักษินัย ณิยกุล | สมศักดิ์ เอกบุตร.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : เสริมวิทย์ บิซเน็ส, [2542?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก142 (1). :

The Best selected อรวี สัจจานนท์. วรรณกรรมน้ำเอก. 2 [วัสดุบันทึกเสียง].

by อรวี สัจจานนท์ | สนิท ศิริวิสูตร, 2467-2538 | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | ทวีพงศ์ มณีนิล | จงรัก จันทรคณา | ส. สุวรรณทัต | สาโรจน์ เสมทรัพย์ | วราวุธ สุมาวงศ์ | ดวงจันทร์ ไพโรจน์, 2479- | ลำดวน สมบัติเจริญ | สนิท มโนรัตน์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ด762885/2 (2). :

The Best selected อรวี สัจจานนท์. วรรณกรรมน้ำเอก. 1 [วัสดุบันทึกเสียง].

by อรวี สัจจานนท์ | มงคล อมาตยกุล, 2461-2532 | ส. สุวรรณทัต | ประเทือง บุญญประพันธ์ | วราวุธ สุมาวงศ์ | มนัส ปิติสานต์ | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | วินัย รุ่งอนันต์ | ศักดิ์ เกิดศิริ | สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | ก้อง กาจกำแหง | จงรัก จันทรคณา.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ด762885/1 (2). :

GMM Grammy Siam gallery. 1 [วัสดุบันทึกเสียง] : [ผสานศิลปะสู่บทเพลงลูกกรุงอมตะชุดที่ 1 แห่งดนตรีสยาม].

by อรวี สัจจานนท์ | สุริเยศ | ว. วัชญาน์ | นันทิดา แก้วบัวสาย | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | อสิ สถาพร | จงรัก จันทรคณา | ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | นนท์ปิญา | สุรัฐ พุกกะเวส, 2467-2536 | สรวง สันติ | วินัย รุ่งอนันต์ | แก้ว อัจฉริยะกุล, 2458-2524.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2552Other title: Siam gallery..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS114/1 (1). :

GMM Grammy Siam gallery. 3 [วัสดุบันทึกเสียง] : [ผสานศิลปะสู่บทเพลงลูกกรุงอมตะชุดที่ 3 แห่งดนตรีสยาม].

by อรวี สัจจานนท์ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | ทวีพงศ์ มณีนิล | นันทิดา แก้วบัวสาย | วิชัย โกกิลกนิษฐ, 2466-2536 | จงรัก จันทรคณา | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | กวี สัตโกวิท | วราวุธ สุมาวงศ์ | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469-.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2552Other title: Siam gallery..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS114/3 (1). :

GMM Grammy Siam gallery. 4 [วัสดุบันทึกเสียง] : [ผสานศิลปะสู่บทเพลงลูกกรุงอมตะชุดที่ 4 แห่งดนตรีสยาม].

by ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | มนัส ปิติสานต์ | อรวี สัจจานนท์ | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | นันทิดา แก้วบัวสาย | สุคนธ์ โกสุมภ์, 2478- | จงรัก จันทรคณา | ทวี ณ บางช้าง | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | อาณัติ พุทธมาศ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466-.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2552Other title: Siam gallery..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS114/4 (1). :

GMM Grammy Siam gallery. 5 [วัสดุบันทึกเสียง] : [ผสานศิลปะสู่บทเพลงลูกกรุงอมตะชุดที่ 5 แห่งดนตรีสยาม].

by อรวี สัจจานนท์ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | จงรัก จันทรคณา | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | นันทิดา แก้วบัวสาย | เปรื่อง ชื่นประโยชน์ | วราวุธ สุมาวงศ์ | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | จิตรกร บัวเนียม.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2552Other title: Siam gallery..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS114/5 (1). :

GMM Grammy Siam gallery. 6 [วัสดุบันทึกเสียง] : [ผสานศิลปะสู่บทเพลงลูกกรุงอมตะชุดที่ 6 แห่งดนตรีสยาม].

by ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | เกษม ชื่นประดิษฐ์ | อรวี สัจจานนท์ | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | ประเทือง บุญญประพันธ์ | นันทิดา แก้วบัวสาย | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | สติ สติฐิต, 2477- | ตะวัน วนิดา | ร้อยแก้ว รักไทย | วราวุธ สุมาวงศ์ | ทวีพงศ์ มณีนิล | สมศักดิ์ เทพานนท์, 2467-2537 | เอิบ ประไพเพลงผสม, 2445-2518 | จงรัก จันทรคณา.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2552Other title: Siam gallery..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS114/6 (1). :

Good old days. 2 [วัสดุบันทึกเสียง].

by สุเมธ องอาจ, 2512- | สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ | ประชา วรานนท์, 2473- | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | เปรื่อง ชื่นประโยชน์ | วิมล จงวิไล | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | มนัส ปิติสานต์ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | จงรัก จันทรคณา.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2548Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก73324/2 (2). :

กล่อมกรุง. 1, คิดถึง [วัสดุบันทึกเสียง].

by อุเทน พรหมมินทร์ | ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา, 2419-2486 | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | มนัส ปิติสานต์ | จงรัก จันทรคณา | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | ทวีพงศ์ มณีนิล | แก้ว อัจฉริยะกุล, 2458-2524 | สาโรจน์ เสมทรัพย์ | สง่า อารัมภีร, 2464-2542.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), 2542Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก5233/1 (2). :

กล่อมกรุง. 2, เตรียมการณ์รัก [วัสดุบันทึกเสียง].

by อุเทน พรหมมินทร์ | จงรัก จันทรคณา | สติ สติฐิต, 2477- | ทวีพงศ์ มณีนิล | ประดิษฐ์ อุตตะมัง | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | เปรื่อง ชื่นประโยชน์ | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | อีส อารีย์ | สนิท ศิริวิสูตร, 2467-2538.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), 2542Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก5233/2 (2). :

กล่อมกรุง. 3, สิ้นสวาท [วัสดุบันทึกเสียง].

by ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ | ร้อยแก้ว รักไทย | จงรัก จันทรคณา | บุญช่วย กมลวาทิน | ศักดิ์เกษม หุตาคม, 2461-2529 | เกษม ชื่นประดิษฐ์ | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | ภาณุพันธุ์ยุคล, พระองค์เจ้า, 2453-2535 | ปานทิพย์ วิริยะพานิช | ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม | อสิ สถาพร | ทวีพงศ์ มณีนิล.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : Grammy, 2539Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก523/3 (2). :

แกรมมี่ ซูเปอร์สตาร์ โปรเจ็คท์. อรวี. 2 [วัสดุบันทึกเสียง].

by อรวี สัจจานนท์ | มงคล อมาตยกุล, 2461-2532 | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | ดวงจันทร์ ไพโรจน์, 2479- | ลำดวน สมบัติเจริญ | ทวีพงศ์ มณีนิล | สุคนธ์ โกสุมภ์, 2478- | สุรพล โทณะวณิก, 2474- | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | อาณัติ พุทธมาศ | วิชัย โกกิลกนิษฐ, 2466-2536 | จงรัก จันทรคณา | อสิ สถาพร.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), 2543Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก8333586/2 (2). :

แกรมมี่ ซูเปอร์สตาร์ โปรเจ็คท์. อรวี. 1 [วัสดุบันทึกเสียง].

by อรวี สัจจานนท์ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | วินัย รุ่งอนันต์ | วราวุธ สุมาวงศ์ | จงรัก จันทรคณา | ทวีพงศ์ มณีนิล | กวี สัตโกวิท | ประกอบ ไชยพิพัฒน์ | สรวง สันติ.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), 2543Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก8333586/1 (2). :

ของขวัญจากกาลเวลา. ชุดที่ 2 [วัสดุบันทึกเสียง].

by อุเทน พรหมมินทร์ | สง่า อารัมภีร, 2464-2542 | ชาลี อินทรวิจิตร, 2466- | สมยศ ทัศนพันธ์ | ทวีพงศ์ มณีนิล | จงรัก จันทรคณา | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | สาโรจน์ เสมทรัพย์ | ประชา วรานนท์, 2473- | สุรพล โทณะวณิก, 2474-.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ข5323/2 (2). :

คนหน้าเดิม [วัสดุบันทึกเสียง].

by รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, 2489- | ทวีพงศ์ มณีนิล | จงรัก จันทรคณา | กวี สัตโกวิท | ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ, 2464-2525.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แผ่นเสียงกรุงไทย, [2517?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PDS .ค353 (1). :

คอนเสิร์ตมาช่า มาย รีเฟรกชั่น [วัสดุบันทึกเสียง] = Concert Marsha my reflection.

by มาช่า วัฒนพานิช | ธีรชัย แหล่งสนาม | สุรักษ์ สุขเสวี | สารภี ศิริสัมพันธ์ | จักราวุธ แสวงผล | นิติพงษ์ ห่อนาค, 2503- | เสาวลักษณ์ ลีละบุตร | เสกสรรค์ ศุขพิมาย | จงรัก จันทรคณา | ปิติ ลิ้มเจริญ | ประชา พงศ์สุพัฒน์ | กมลศักดิ์ สุนทานนท์ | นันทนา บุญหลง | กัลยารัตน์ วารณะวัฒน์, 2501- | สหรัถ สังคปรีชา | นวมิตร.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2547Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ค6334 (2). :

ค่าควรเมือง. ชุด 3, ชายเดียวในดวงใจ [วัสดุบันทึกเสียง].

by อรวี สัจจานนท์ | พยงค์ มุกดา, น.ต, 2469- | สาโรจน์ เสมทรัพย์ | เปรื่อง ชื่นประโยชน์ | มนัส ปิติสานต์ | ประเทือง บุญญประพันธ์ | ทวีพงศ์ มณีนิล | จงรัก จันทรคณา | ปราจีน ทรงเผ่า.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : แกรมมี่, 2540Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ค635/3 (2). :

จงรัก จันทร์คณา เล่าเบื้องหลังเพลงดัง.

by จงรัก จันทรคณา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พรจันทร์, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: M1824 .จ24 (5).

ห้องสมุด:
ฉ่ำใจไหมพี่ [วัสดุบันทึกเสียง].

by จงรัก จันทรคณา | สติ สติฐิต, 2477- | ฮอต เปปเปอร์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บ. 95 ธุรกิจ จำกัด, [2542?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ฉ638 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544