Your search returned 51 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
2475 læ 1 pī lang kānpatiwat = 1932 revolution and the aftermath / 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = 1932 revolution and the aftermath / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Thamrongsak Petchlertanan, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban ʻĒchīasưksā. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]Other title: 1932 revolution and the aftermath.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2000 658436] (1).

Open Library:
Kamnœ̄t thunniyom thīam nai ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai / กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / โยะชิฮะระ คุนิโอะ, ผู้เขียน ; รัศมิ์ดารา ขันติกุล, ชูศรี มณีพฤกษ์ และ พรพิมล สันติมณีรัตน์, คณะผู้แปล.

Yoshihara, Kunio. Phō̜nphimon Suntimanīrat. Chūsī Manīphrưk. Ratdārā Khantikun. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt . by โยะชิฮะระ, คุนิโอะ, ค.ศ. 1939- | พรพิมล สันติมณีรัตน์ | ชูศรี มณีพฤกษ์ | รัศมิ์ดารา ขันติกุล | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC441 .ย92 2544] (2).

Open Library:
Ko̜ bā khrū Ben sō̜ng len dū lōk = On Ben Anderson's shoulders viewing the world through a comparative historical optic / เกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก = [On Ben Anderson's shoulders viewing the world through a comparative historical optic] / เกษียร เตชะพีระ

Kasīan Tēchaphīra. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by เกษียร เตชะพีระ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2560 [2017] Publisher: 880-04 กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 [2017]Other title: On Ben Anderson's shoulders viewing the world through a comparative historical optic.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745 .ก9915 2560] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ก9915 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745 .ก9915 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmpenmā khō̜ng chư̄ "Prathēt Sayām" kap "Prathēt Thai" / ความเป็นมาของชื่อ "ประเทศสยาม" กับ "ประเทศไทย" / ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 681417] (1).

Open Library:
Khūmư̄ thatsanasưksā Wīangčhan 450 pī-Hānō̜i phanpī = Vientiane 1560-2010-Hanoi 1010-2010 : Nakhō̜n Phanom-Nō̜ng Khāi-Wīangčhan-Wangwīang-Thung Haihin- Mư̄ang wing-Mư̄ang Thænghawā-Ning Bing-Hānō̜i / คู่มือทัศนศึกษาเวียงจัน 450 ปี-ฮานอยพันปี = Vientiane 1560-2010-Hanoi 1010-2010 : นครพนม-หนองคาย-เวียงจัน-วังเวียง-ทุ่งไหหิน-เมืองวิงห์-เมืองแท็งฮว้า-นิ่งห์บิ่งห์-ฮานอย / จัดโดย Viet Journeys Co. Ltd., มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ; [วิทยากร ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ]

Charnvit Kasetsiri, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. VietJourneys Co., Ltd. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | บริษัทเวียดเจอร์นีส์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ Krung Thēp... : Mūnnithi], 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ : มูลนิธิ], 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2010 628024] (1).

Open Library:
Čhotmāihēt kānsammanā wichākān 500 pī khwāmsamphan sayāmprathēt Thai kap Prōtukēt læ chāt tawantok nai ʻUsākhanē 2054-2554 = 500 anniversary Siam/Thailand-Portugal relations. จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 = 500 anniversary Siam/Thailand-Portugal relations.

Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī 2555/2556 ʻĀsīan sưksā Sūnmānutsayawitthayāsirinthō̜n) by มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 อาเซียนศึกษา (2556 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai læ Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2556 [2013] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ]มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 [2013]Other title: 500 anniversary Siam/Thailand-Portugal relations.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 644723] (1).

Open Library:
Čhotmāihēt phāp Kamphūchā / จดหมายเหตุภาพกัมพูชา / [ภาพโดย ทรงยศ แววหงษ์ และ ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์].

Songyot Wǣohong. Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ทรงยศ แววหงษ์ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2549 [2006] Publisher: กุรงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2006 628329] (2).

Open Library:
Čhotmāihēt phāp ʻAyutthayā. จดหมายเหตุภาพอยุธยา.

Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, [2549] [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2006 691645] (5).

Open Library:
Čhāk 14 thưng 6 Tulā / จาก 14 ถึง 6 ตุลา / จัดโดย สหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย.

Sahaphan Naksưksā Sērī hǣng Prathēt Thai. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by สหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, [2549] [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2006 691642] (1).

Open Library:
Chumchon čhintakam : bot sathō̜n wādūai kamnœ̄t læ kānphrǣkhayāi khō̜ng chātniyom = Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism / ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม = Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism / Benedict Anderson ; บรรณาธิการแปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; คณะผู้แปล กษิร ชีพเป็นสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Anderson, Benedict R. O’G. Charnvit Kasetsiri Kasin Chīppensuk. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt (Bangkok, Thailand) by แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. (เบเนดิก ริชาร์ด โอ' กอร์แมน), ค.ศ. 1936-2015 | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กษิร ชีพเป็นสุข | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 683100] (4).

Open Library:
Tām rō̜i sēnthāng kūbān kūmư̄ang khō̜ng somdet phračhao Tāk Sin Mhārāt : dindǣn phāk tawanʻō̜k khō̜ng Thai Čhanthaburī Trāt læ Čhangwat Ko̜kong Prathēt Kamphūchā. ตามรอยเส้นทางกู้บ้านกู้เมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : ดินแดนภาคตะวันออกของไทย จันทบุรี ตราด และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา.

Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 633716] (1).

Open Library:
Timō̜ Tawanʻō̜k : sēnthāng sū ʻēkkarāt / ติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช / เขียน จอห์น จี. เทเลอร์ ; แปล สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, อรพรรณ ลีนะนิธิกุล.

Taylor, John G., Sittha Lertphaiboonsiri. Oraphan Leenanithikul. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sankhommasāt læ Manutsayasāt. by เทเลอร์, จอห์น จี, ค.ศ. 1947- | สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ | อรพรรณ ลีนะนิธิกุล | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sankhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 668358] (1).

Open Library:
Thō̜ngpān = Tongpan / ทองปาน = Tongpan / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ.

Charnvit Kasetsiri, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 [2006]Other title: Tongpan.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2006 699822] (2).

Open Library:
Thai-Phamā sưksā nai krō̜p prachākhom ʻĀsīan = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

ʻUbonrat Siriyuwasak. Supphalak Kānčhanakhundī. Nithinan Yō̜sǣngrat. Sangūan Khumrungrot. Wirat Niyomtham. ʻŌ̜ng Bančhun. Thanyā Sangkhaphanthānon, Chanthanā Čhanbančhong. Chayānin Prathumsūt. Nopphadon Suchāt. Witaya Swaddiwudhipong. Wisā Suphanphaibūn. Chamnan Čhanrư̄ang Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Somchāi Prīchāsinlapakun. Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Wārat Matthayomburut. Prathīp Chāilī. Photčhanā Sūansrī. Boonyasarit Aneksuk. Sāiphin Kǣongāmprasert. Sučhēn Kappharit. ʻUdomphō̜n Thīrawiriyakun, Chatsumān Kabinlasing. Sunait Chutintaranond, Suraphot Thawīsak. Supatra Bhumiprapas. Srichan Chancheewa, ʻAt Bandit, Suthēp Thō̜ngngām. Kānčhanāphō̜n Čhitsanga. Sununthā Mư̄angnin. Khư̄nsai Čhaiyen. Dunlayaphāk Prīchāratcha. Tư̄ančhai Dīthēt. Mō̜rakotwong Phūmphlap. Anuchit Singsuwan. Sonnarat Kānčhanawanit. Withūn Phœ̄mphongsāčharoen. Bunsap Phānitchakān. Suwit Laohasiriwong. Ninnāt Chaithīraphinyō. Somkīat Tangkitwānit. Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri. Somrit Lư̄chai, Parinyā Pānthō̜ng. Phīanphō̜n Dīthēt. Ratsamī Chūsongdēt. ʻAdisak Sīsom. Pračhūap Suphinī. Yotsathon Kitkuson. Phenwadī Rattakūn. Narā Rattanarut. Butsayarat Kānčhanadit. 'Atcharīyā Sāisin. Phichēt Sāiphan. Wasin Punyawuttrakūn. 'Autchariyā Chūwonglœ̄t. ʻAkkharaphong Khamkhūn. Dām Buntham. Phanat Thatsanīyānon, Kawīphon Sawāngphǣo. Thamrongsak Petchlœ̄tanant, Prathomphong Manōhān. Natthakō̜n Withitānon, Thotsaphon Srīnut. Toyota Thailand Foundation. Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī Thai-Phamā Sưksā Mahāwitthayālai Narēsūan) by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | วิรัช นิยมธรรม | องค์ บรรจุน, 2514- | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | ฉันทนา จันทร์บรรจง | ชญานินท์ ประทุมสูตร | นภดล สุชาติ | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | ประทีป ฉายลี | พจนา สวนศรี | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข | สายพิน แก้วงามประเสริฐ | สุเจน กรรพฤทธิ์ | อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2517- | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | สุรพศ ทวีศักดิ์ | สุภัตรา ภูมิประภาส | ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | อรรจน์ บัณฑิตย์, 2506-2561 | สุเทพ ทองงาม | กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า | สุนันทา เมืองนิล | คืนใส ใจเย็น | ดุลยภาค ปรีชารัชช | เตือนใจ ดีเทศน์ | มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | อนุชิต สิงห์สุวรรณ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ | บุญทรัพย์ พานิชการ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | นินนาท ไชยธีรภิญโญ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ปริญญา ปานทอง | เพียรพร ดีเทศน์ | รัศมี ชูทรงเดช | อดิศักดิ์ ศรีสม | ประจวบ สุภินี | ยศธน กิจกุศล | เพ็ญวดี รัตตกูล | นรา รัตนรุจ | บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | พิเชษฐ สายพันธุ์ | วศิน ปัญญาวุธตระกูล | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | อัครพงษ์ ค่ำคูณ | ดามพ์ บุญธรรม | พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | กวีพนธ์ สว่างแผ้ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ปฐมพงษ์ มโนหาญ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520- | ทศพล ศรีนุช | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมนาวิชาการประจำปี ไทย-พม่าศึกษา (2557 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prakān : Mūnlanithi Tōyōtā Prathēt Thai [læ] Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Thai Myanmar studies in ASEAN community.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
Patiwat 2475 1932 revolution in Siam / ปฏิวัติ 2475 = 1932 revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Charnvit Kasetsiri, Thamrongsak Petchlert-anan. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 [2017]Other title: 1932 revolution in Siam.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.7 .ช57 2560] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)