Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānsư̄sān ʻudomkān thāng kānmư̄ang nai phrarātchaniphon rư̄ang Phrarūang nai Phrabāt Somdet Phramongkutklao Čhaoyūhūa / การสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองในพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / โดย นรินทร์ นำเจริญ.

Narin Numcharoen, Mahāwitthayālai Thammasāt. khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by นรินทร์ นำเจริญ, 2514- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Other title: Communication of political ideology in Phraruang by H.M. King Rama VI.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LANG&LIT PN 2013 629654] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PN 2013 629654] (1).

Open Library:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว / นรินทร์ นำเจริญ.

by นรินทร์ นำเจริญ, 2514-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN4781 .น46] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4781 .น46] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PN4781 .น46] (2). Checked out (2).

Open Library:
บทบาทในการสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์สังคมของนิตยสารแนววรรณกรรมไทย พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2539 = [The roles of social reflections and criticism of Thai literary magazines between 1977-1996] / นรินทร์ นำเจริญ.

by นรินทร์ นำเจริญ, 2514-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN4836 .น46] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN4836 .น46] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)