ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เอมิลศิษย์รุสโซ / จีน จาคส์ รุสโซ ; สุนทร โคตรบรรเทา แปลและเรียบเรียง.

by รุสโซ่, จัง จ๊ากส์, ค.ศ. 1712-1778 | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB512.ท9 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB512.ท9 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หนทางรวย = How to be rich / [โดย] J. Paul Getty ; สุนทร โคตรบรรเทา แปลและเรียบเรียง.

by เก็ตตี้, จีน พอล, ค.ศ. 1892-1976 | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9570.ก75 ก3 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หลักภาษาอังกฤษขั้นสูง / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1361 .ส69 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1361 .ส69 (1).

ห้องสมุด:
แก่นแท้ศาสนาโลก-- สำหรับ-- ผู้บริหารสถานศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2553]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL80.3 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
ปรัชญาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2553]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB14.7 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
การขนส่ง : ปัจจุบันและสู่อนาคต / เขียนโดย เอียน เกรแฮม ; แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา.

by เกรแฮม, เอียน, ค.ศ. 1953- | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2545Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก7375ก64 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีพหุปัญญา = Theory of multiple intelligence / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส729ท452 (1).

ห้องสมุด:
สนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PF3121 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PF3121 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
ใบไม้ใบสุดท้าย : โศกนาฏกรรมของคนลาวพลัดถิ่น / บุนเสิน แสงมะนี เขียน ; สุนทร โคตรบรรเทา แปล.

by บุนเสิน แสงมะนี | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .บ755บ94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: รส .บ755บ94 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2805 .ส67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2805 .ส67 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยปัจจัยที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมใจโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตชนบทยากจน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2526 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย รุทร์ กล่อมชุ่ม และ สุนทร โคตรบรรเทา.

by รุทร์ กล่อมชุ่ม | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก, แผนกติดตามผลประเมินผลและวิจัยฝ่ายกิจการพลเรือน กองอำนวยากรรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ร73 (1).

ห้องสมุด:
ถนนสู่การอ่าน (Roads to reading) แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา.

by สไตเกอร์, ราล์ฟ ซี | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ชมรมเด็ก, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1003 .ส3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z1003 .ส3 (2).

ห้องสมุด:
หลักการเรียนรู้โดยเน้นสมองเป็นฐาน = Principles of brain-based learning / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส729ห462 (1).

ห้องสมุด:
หลักการทำและการเขียนผลงานการวิจัย = Principles on conducting and reporting research work / สุนทร โคตรบรรเทา.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2551]Other title: Principles on conducting and reporting research work.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LB2369 .ส655 (1).

ห้องสมุด:
แก๊สมูลสัตว์ / สุนทร โคตรบรรเทา แปลและเรียบเรียง.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TP359.ก6 ก85 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษานอกระบบโรงเรียน.

by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ชมรมเด็ก, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC5257.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาในการบริหารการพัฒนาชนบทของรัฐบาล (Administrative problems in rural development of the royal Thai government) โดย ผดุง อารยะวิญญ,ู สุนทร โคตรบรรเทา และ มลิวัลย์ ธรรมแสง.

by ผดุง อารยะวิญญู | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481- | มลิวัลย์ ธรรมแสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ผ3 (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย : จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย / สาโรช บัวศรี ; สุนทร โคตรบรรเทา แปล.

by สาโรช บัวศรี, 2459-2536 | สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มศว, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB14.7 .ส649 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544