ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing : a management approach).

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ธ15 2528 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ธ15 2528 (2).

ห้องสมุด:
การตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing : a management approach).

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการ จำกัด, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ธ15 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารสู่ศตวรรษที่ 21 / โดย ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง จำกัด, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ134 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ134 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ธ134 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ2 2540 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (2).

ห้องสมุด:
องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบ = Organization theory & design / โดย ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Management Center Bangkok, 2538Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ18 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ธ18 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ18 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ธ18 (4).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การเป็นนักบริหารมืออาชีพ / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ธ24 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ธ24 (1).

ห้องสมุด:
หลักการตลาด / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ธ27 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ธ27 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415 .ธ27 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ22 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ22 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ธ22 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ธ22 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคการบริหารแผนใหม่ : การบริหารแบบศูนย์กำไรและงบประมาณฐานศูนย์ (Management by profit-center and Zero-base budgeting).

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4028.ก6 ธ2 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4028.ก6 ธ2 (5).

ห้องสมุด:
การตลาดโลกาภิวัฒน์ = Marketing under globalization / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ธ13 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ธ13 (3).

ห้องสมุด:
การตลาดโลกาภิวัตน์ ยุคฟองสบู่แตก / ผู้เขียน ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนชั่นพับลิชชิ่งกรุ๊ป จำกัด, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ธ14 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ธ14 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ธ14 (2).

ห้องสมุด:
พลตรีจำลอง ที่ผมรู้จัก / โดย ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.จ67 ธ22 (3).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การจัดการ = Management strategy / โดย ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2533Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ13 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ13 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ธ13 (1).

ห้องสมุด:
องค์การและการจัดการ : ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ / ผู้เขียน ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ185 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ธ185 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ185 (2).

ห้องสมุด:
หลักการจัดการ = Principles of management / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ14 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ14 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HD37 .ธ14 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2531 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ2 2531 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2531 (1).

ห้องสมุด:
องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ (Organization and management)

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ2 2523 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ธ2 2523 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดกลไกสู่โลกกว้าง / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5415 .ธ122 2546 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการ / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ14 2545 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ14 2545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544