ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sārānukrom phlēng Thai / สารานุกรมเพลงไทย / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

Narongchai Pidokrat. Mahāwitthayālai Mahidon. by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thi 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 ณ43 2557 (2).

ห้องสมุด:
การอุดมศึกษาปริทัศน์ = Perspective in higher education / อดุลย์ วิริยเวชกุล.

by อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538-Other title: Perspective in higher education.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2322.2 .อ36 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2322.2 .อ36 (1).

ห้องสมุด:
Wičhai sū patibatlōčhitti sukkhaphāp prathēt Thai = b Research in Thailand healthcare logistics and supply chain / วิจัยสู่ปฏิบัติโลจิสติกส์สุขภาพประเทศไทย = Research in Thailand healthcare logistics and supply chain / ดวงพรรณ กริชชาญชัย.

Dūangphan Kritchanchai. Mahāwitthayālai Mahidon. by ดวงพรรณ กริชชาญชัย | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Research in Thailand healthcare logistics and supply chain.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WX 2013 637543 (1).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) : rāingān chabap sombūn (chabap thī 3/3) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3/3) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641970 (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Other title: Krabūankān pit thō̜ng lang phra thī Nān čha pai thưng nai rāingān sarup samrap phūbō̜rihān Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) Other title: กระบวนการปิดทองหลังพระที่น่านจะไปถึงไหน รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554).Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641670 (2).

ห้องสมุด:
Prasopkān læ krabūankān nai kānplīanplǣng khō̜ng yaowachon Bān Kānčhanāphisēk = [Experiences and process of transaformation in Bann Kanchanpisek's youth] / ประสบการณ์และกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก = [Experiences and process of transaformation in Bann Kanchanpisek's youth] / มัลลิกา ตั้งสงบ.

Mallika Tangsangop. Mahāwitthayālai Mahidon. by มัลลิกา ตั้งสงบ | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom ] : Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Experiences and process of transaformation in Bann Kanchanpisek's youth.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
มหิดลสิทธาคาร = Prince Mahidol Hall / มหาวิทยาลัยมหิดล ; [บรรณาธิการ รุจิรารัตน์ บรรจง].

by รุจิรารัตน์ บรรจง | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สหพัฒนการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Prince mahidol hall.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ARCH NA 2014 639689 (1).

ห้องสมุด:
กว่าจะมาเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว / อนุชาติ พวงสำลี.

by อนุชาติ พวงสำลี | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB3223.5.ท9 อ372 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3223.5.ท9 อ372 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rūpbǣp kānpatibat thī dī nai kānmī sūanrūam nai kānphalit læ kānmī sūanrūam sāngsan phư̄a kānrīanrū talō̜t chīwit samrap phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai = Good practices in co-production and co-creation for lifelong learning for elderly in Thailand : rāingān kānwičhai chabap sombūn / รูปแบบการปฏิบัติที่ดีในการมีส่วนร่วมในการผลิตและการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย = Good practices in co-production and co-creation for lifelong learning for elderly in Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ.

Nopraenue Sajjarax Dhirathiti. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Good practices in co-production and co-creation for lifelong learning for elderly in Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC5489.ท9 น44 2559 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng phākʻ udomsưksā nai kānphlakdan krabūankān būranākān phư̄a sāng khēt khwāmrūammư̄ ʻudomsưksā phāitai prachākhom ʻĀsīan = The role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean : rāingān kānwičhai chabap sombūn / บทบาทของภาคอุดมศึกษาในการผลักดันกระบวนการบูรณาการเพื่อสร้างเขตความร่วมมืออุดมศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน = The role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ, กมลพร สอนศรี.

Nopraenue Sajjarax Dhirathiti. Gamolporn Sonsri. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wicha Sangkhomsāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ | กมลพร สอนศรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสังคมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wicha Sangkhomsāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [นครปฐม] : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC179.อ73 น44 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān sārasonthēt sukkhaphāp nưng dīeo : kanpatirūp rabop sukkhaphāp sū sangkhom sukphāwa = One health information management (OHIM) : health system reforms to social well- being : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การบริหารจัดการสารสนเทศสุขภาพหนึ่งเดียว : การปฏิรูประบบสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ = One health information management (OHIM) : health system reforms to social well-being : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย แสงเทียน อยู่เถา, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.

Sǣngthīan Yūthao. Somsak ʻAmō̜nsiriphong, Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by แสงเทียน อยู่เถา | สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, 2516- | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā læ Mahāwitthayālai Mahidon], 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยมหิดล], 2559 [2016]Other title: One health information management (OHIM) : health system reforms to social well-being.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA26.5 .ส82 2559 (1).

ห้องสมุด:
Thammāphibān kap prasitthiphāp ʻongkān nai prachākhom ʻĀsīan : rāingān kānwičhai chabap sombūn / ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพองค์การในประชาคมอาเซียน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน, สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์, บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา.

Archphurich Nomnian. Sukhumpong Channuwong. Boonwadee Montrikul Na Ayudhaya. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน | สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ | บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .อ625 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmyuttitham nai miti dān watthanatham čhariyatham thāng sātsanā læ thammāphibān : rāingān kānwičhai chabap sombūn / ความยุติธรรมในมิติด้านวัฒนธรรม จริยธรรมทางศาสนา และธรรมาภิบาล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์, อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน, บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา.

Sukhumphong Chānnuwong. ʻĀtchaphūrit Nō̜mnīan. Bunwadī Montrīkun Na ʻAyutthayā. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ | อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน | บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā læ Mahāwitthayālai Mahidon], 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยมหิดล], 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6971.3 .ส722 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān rabop sukkhaphāp chāidǣn Thai = Health system management in border provinces of Thailand : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย = Health system management in border provinces of Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, ศรินญา เพ็งสุก.

Chet Ratchadapunnathikul. Sarinya Phengsuk. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Sūn Kotmāi Kānphǣt Sāthāranasuk Singwǣtlō̜m læ Witthayāsāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | ศรินญา เพ็งสุก | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Sūn Kotmāi Kānphǣt Sāthāranasuk Singwǣtlō̜m læ Witthayāsāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [นครปฐม] : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Health system management in border provinces of Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA546.JT3 ช753 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā phūmkhumkan thāng čhai nai klum nakrīan sāi ʻāchīp nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n = Resilience among vocational school students in Bangkok : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การศึกษาภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มนักเรียนสายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร = Resilience among vocational school students in Bangkok : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย โธมัส กวาดามูซ ... [และคนอื่น ๆ].

Guadamuz, Thomas. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by กวาดามูซ, โธมัส | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมและสุขภาพ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp læ Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: [นครปฐม] : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ และ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Resilience among vocational school students in Bangkok.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF724.3.พ46 ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Phēt saphāwa kap ʻanāmai čharœ̄nphan nai prachākhom ʻĀsīan = Gender and reproductive health in ASEAN : rāingān kānwičhai chabap sombūn / เพศสภาวะกับอนามัยเจริญพันธ์ในประชาคมอาเซียน = Gender and reproductive health in ASEAN : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์, กรุณา วรนุช.

Siriwan Grisurapong. Karunā Wō̜ranut. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ | กรุณา วรนุช | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมและสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [นครปฐม] : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Gender and reproductive health in ASEAN.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WQ200.JT3 ศ646 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā sakkayaphāp khrư̄akhāi rōngrīan phư̄a lot khwāmrunrǣng nai phư̄nthī ʻō̜nlai nai klum yaowachon = Developing school network capacity to reduce online violence among the youth : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน = Developing school network capacity to reduce online violence among the youth : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พิมพวัลย์ บุญมงคล ... [และคนอื่น ๆ].

Pimpawun Boonmongkon. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by พิมพวัลย์ บุญมงคล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมและสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom læ Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: [นครปฐม] : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Developing school network capacity to reduce online violence among the youth.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3013.34.ท9 ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Chut khrōngkān wičhai phư̄a thopthūan ʻongkhwāmrū kānphatthanā pai sū mahāwitthayālai rapphitchō̜p tō̜ sangkhom : rāingān wičhai chabap sombūn / ชุดโครงการวิจัยเพื่อทบทวนองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / [ธีรเดช ฉายอรุณ บรรณาธิการ].

Teeradej Chai-Aroon, Naphat Prapasuchat. Praphaphan Un-Ob. Porntida Visaetsilapanonta. Uthaithip Jiawiwatkul. Nitthimā Wisutthiʻāphā. Prasērt Chœ̄idit. Jitsuda Limkriengkrai. Khanthārat Yō̜tphichai. Nawarat Phlainoi. Supavan Phlainoi. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by ธีรเดช ฉายอรุณ, 2508- | ณภัทร ประภาสุชาติ | ประภาพรรณ อุ่นอบ | พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ | อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล | นิชธิมา วิสุทธิอาภา | ประเสริฐ เฉยดิษ | จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร | คันธารัตน์ ยอดพิชัย | เนาวรัตน์ พลายน้อย | ศุภวัลย์ พลายน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Mahidon, [2561?] [2018?] Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, [2561?] [2018?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC191.98.ท9 ช73 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544