Your search returned 122 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
41 pī 6 Tulā... : wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi / 41 ปี 6 ตุลาฯ : วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย / ธงชัย วินิจจะกุล, สุุรชาติ บำรุงสุข ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.

Thongchai Winitčhakūn. Surachāt Bamrungsuk. Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ธงชัย วินิจจะกูล | สุุรชาติ บำรุงสุข | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Sīsipʻet pī hok Tulākhom wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi. Other title: สี่สิบเอ็ดปี หกตุลาคม วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS586 .ธ228 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS586 .ธ228 2560] (3).

Open Library:
70 pī 'āčhān Pūai. 70 ปี อาจารย์ป๋วย.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2529 [1986] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]Other title: Čhētsip pī 'āčhān Pūai Other title: เจ็ดสิบปี อาจารย์ป๋วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 657826] (2).

Open Library:
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (10), Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2).

Open Library:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559] (1).

Open Library:
กฎหมายการคลัง / โดย ม.จ.สกลวรรณากร วรวรรณ และวิจิตร ลุลิตานนท์.

by สกลวรรณากร วรวรรณ, ม.จ, 2431-2496 | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: FIN HJ 1934 156637] (1).

Open Library:
กฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Maritime law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 637808] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637808] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 637808] (4). Checked out (2).

Open Library:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ปราณีประนอม การพนันขันต่อ.

by ประเสริฐมนูกิจ, หลวง, 2439-2512 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.6.อ7 ป4 2477] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 54297] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit phitsadān (nī) / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิศดาร (หนี้) / โดย พระสาสร [สะกดผิด] สาสน์ประพันธ์.

Sārasātpraphan, Phra, Mahāwitthayālai Thammasāt. by สารสาสน์ประพันธ์, พระ, 2433-2516 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2493 [1950] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493 [1950]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1950 651498] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi, lǣkplīan, hai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย โพยม เลขยานนท์.

Phayōm Lēkhayānon, Mahāwitthayālai Thammasāt. by โพยม เลขยานนท์, 2450-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2494 [1951] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494 [1951]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1951 652556] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย สัญญา ธรรมศักดิ์.

Sanyā Thammasak, Mahāwitthayālai Thammasāt. by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2483] [1940] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2483] [1940]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1940 651794] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., Mahāwitthayālai Thammasāt. by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2477 [1934] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477 [1934]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 652528] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap Phǭ.Sǭ. 2483. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ พ.ศ. 2483.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2484] [1941] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2484] [1941]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1941 651940] (1).

Open Library:
Kotmāi laksana lomlalāi / กฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย หลวงจักรปาณีศรีศ๊ลวิสุทธิ์.

Čhakpānīsīsinwisut, Luang. Phalāngkūnthammaphičhai, Phrayā. Mahāwitthayālai Thammasāt. by จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง, 2446-2501 | พลางกูรธรรมพิจัย, พระยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakǭn] : Mahāwitthayālai Wichāthammasāt læ Kānmư̄ang, 2477 [1934] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477 [1934]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 652956] (1).

Open Library:
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

by นิติการณ์ประสม, พระ, 2437-2519 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 542761] (2).

Open Library:
กฎหมายอาญาภาคต้น / หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2492 [1949]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: ท800 .ห16ก] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1949 25947] (2).

Open Library:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2545 Wat Mahāthāt Čhangwat Phetchabūn / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2545] [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2545] [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.พ82ม56 ก36 2545] (1).

Open Library:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2557 Wat Phrakǣodō̜ntao Suchādārām Čhangwat Lampāng / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง / จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2014 646270] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2014 646270] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2014 646270] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)