ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 32 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประสบการณ์ในการใช้ "ธรรมะ" แก้ปัญหาชีวิต / โดย บุญชนะ อัตถากร.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 บ7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตและความฝัน = (Life and dreams).

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะอัตถากรเพื่อการศึกษาและวิจัย, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.บ7 ก3 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีภาษีและทางปฏิบัติ (Tax theory and practice)

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2501Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2315 .บ7 (3).

ห้องสมุด:
บันทึกของรัฐมนตรีเศรษฐการ.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 บ68 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 บ68 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกการปฏิวัติ 1-3 เมษายน 2524 กับข้าพเจ้า (Bunchana Atthakor's callection of some aidemomoirs during his flight to the United Kingdom and the United States-April 3-August 2, 1981- after the abortive revolution) 2525.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: 287 หน้า. Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .บ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS586 .บ7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ191.ท92 บ7 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารกับคอมพิวเตอร์.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง, โอเดียนสโตร์, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก7 ค5 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาเรื่องเชื้อชาติของบุคคล.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2501Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 323.1 .บ43 (1). :

ห้องสมุด:
บันทึกของฑูตไทย / โดย บุญชนะ อัตถากร.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไฮเทคพริ้นติ้ง, 2533Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1859.ท91 บ72 2533 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX1859.ท91 บ72 2533 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2509.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575 .บ72 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองและการปกครอง.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2501Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA69 .บ7 (2).

ห้องสมุด:
วิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 2516 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 2516 (2).

ห้องสมุด:
การคลัง (หัวข้อหลักวิชา, เศรษฐกิจ, และการบริหาร).

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 2508 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ191.ท92 บ7 2508 (2).

ห้องสมุด:
ราชการ ณ ต่างประเทศ : รายงานการปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ เกี่ยวกับการศึกษาดูงานการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 2499-2507.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, 2507Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2493-2503 (Thailand's economic development 1950-1960).

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. , โรงพิมพ์รัชดารมภ์, 2503Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 บ7 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544