ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2554 [2011]Other title: งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3842 .ง63 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3842 .ง63 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3842 .ง63 2554 (3).

ห้องสมุด:
รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร 18 มกราคม 2551 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ7312 .ร646 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ7312 .ร646 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ7312 .ร646 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ7312 .ร646 2551 (2).

ห้องสมุด:
รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร 19 มกราคม 2553 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2553 [2010]Other title: งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1301 .ร646 2553 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1301 .ร646 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1301 .ร646 2553 (2).

ห้องสมุด:
วิพากษ์การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อการฟื้นฟูกิจการ : การเสวนาโต๊ะกลม วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2544 ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องวิพากษ์การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อการฟื้นฟูกิจการ (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ8793.55 .ก568 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ8793.55 .ก568 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ8793.55 .ก568 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ8793.55 .ก568 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ8793.55 .ก568 (2).

ห้องสมุด:
[งานรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร] / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2543-Other title: หนึ่งร้อยปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร | ไทยกับการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : มุมมองทางด้านกฎหมายและการทูต : การสัมมนา | 100 ปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.จ63 ก82 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.จ63 ก82 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT110.จ63 ก82 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.จ63 ก82 (3).

ห้องสมุด:
รู้และเข้าใจการดูแลรักษาแบบประคับประคองกับสิทธิผู้ป่วยในการเลือกวิธีรักษา : งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 / [กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรม : อนาคตเศรษฐกิจไทย" (2554 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .ร748 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ร748 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .ร748 2555 (2).

ห้องสมุด:
ปี 2002 กับการบังคับใช้กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : การสัมมนาทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2545 ณ ห้อง LT. 1 / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร และ โครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องปี 2002 กับการบังคับใช้กฎหมายธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการบริการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2545Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
Ngān wichākān pračham pī ramlưk sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 13 Makarākhom 2558 / งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Kotmāi khamprakan čhamnō̜ng thī kǣkhai mai : khrai hen yāngrai khūan thūk yoklœ̄k čhing rư̄ mai Other title: Ngān ramlưk sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Other title: กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่ | งานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ง63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ง63 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ง63 2558 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sap ʻing sitthi-- khrư̄angmư̄ mai samrap naklongthun ʻasanghā ... : ngān wichākān pračhampī ramlưk Sāttrāčhān DǭRǭ. Čhit Sētthabut Wanpharưhatsabō̜dī thī 17 Makarākhom 2562 / ทรัพย์อิงสิทธิ-- เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ : งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Sap ʻing sitthi-- khrư̄angmư̄ mai samrap naklongthun ʻasanghā ..." Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ ... เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ" (2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2562 [2019]Other title: Ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanpharưhatsabō̜dī thī 17 Makarākhom 2562 Other title: งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT687 .ท46 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT687 .ท46 2562 (2).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ čho̜ panhā kānprap chai lakkān rap phai nai sanyā tāng tō̜pthǣn : Pō̜.Phō̜.Phō̜. māttrā 370-māttrā 372 ngān wichākān pračham pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wan Pharưhatsabō̜dī thī 31 Makarākhom 2556 / วิเคราะห์เจาะปัญหาการปรับใช้หลักการรับภัยในสัญญาต่างตอบแทน : ป.พ.พ. มาตรา 370-มาตรา 372 งานวิชาการประจำปีรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Wikhro̜ čho̜ panhā kānprap chai lakkān rap phai nai sanyā tāng tō̜pthǣn : Pō̜.Phō̜.Phō̜. māttrā 370-māttrā 372" Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "วิเคราะห์เจาะปัญหาการปรับใช้หลักการรับภัยในสัญญาต่างตอบแทน : ป.พ.พ. มาตรา 370-มาตรา 372" (2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ว65 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phon khō̜ng kāntīkhwām khadī Prāsāt Phrawihān Phō̜.Sō̜. 2556 prathēt Thai dai rư̄ sīa?? : ngān wichākān pračham pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wan ʻAngkhān thī 14 Makarākhom 2557 / ผลของการตีความคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้หรือเสีย?? : งานวิชาการประจำปีรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Phon khō̜ng kāntīkhwām khadī Prāsāt Phrawihān Phō̜.Sō̜. 2556 prathēt Thai dai rư̄ sīa??" Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "ผลของการตีความคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้หรือเสีย??" (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ผ42 2557 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān čhatkān kākʻutsāhakam : ʻanākhot sētthakit Thai : ʻēkkasān prakō̜p ngān sammanā thāng wichākān nư̄ang nai ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 18 Makarākhom 2554 / มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรม : อนาคตเศรษฐกิจไทย : เอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Māttrakān Čhatkān Kākʻutsāhakam : ʻAnākhot Sētthakit Thai" Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรม : อนาคตเศรษฐกิจไทย" (2554 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2554 [2011]Other title: ʻĒkkasān prakō̜p ngān sammanā thāng wichākān nư̄ang nai ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 18 Makarākhom 2554 Other title: Ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 18 Makarākhom 2554 Other title: เอกสารประกอบงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 | งานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: TD897.8.ท9 ม646 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TD 2011 653740 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD897.8.ท9 ม646 2554 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ Phō̜RǭBō̜. lakprakan thāng thurakit phān mummō̜ng sathāban kānngœ̄n : ngān wichākān pračhampī ramlưk Sāttrāčhān DǭRǭ. Čhit Sētthabut Wanpharưhatsabō̜dī thī 21 Makarākhom 2559 / เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน : งานวิชาการประจำปี รำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Čho̜ PhǭRǭBǭ. Lakprakan thāng Thurakit phān Mummō̜ng Sathāban Kānngœ̄n" Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน" (2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2559 [2016]Other title: Ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanpharưhatsabō̜dī thī 21 Makarākhom 2559 Other title: งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .จ73 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ73 2559 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Phrarātchaʻamnāt khō̜ng phramahākasat nai kitčhakān tāngprathēt læ khwāmsamphan rawāng Prathēt Thai kap Prathēt Ratsīa khroprō̜p 120 pī : ngān sammanā thāng wichākān chœ̄tchū khrū kotmāi ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 24 Makarākhom 2560 / พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียครบรอบ 120 ปี : งานสัมมนาทางวิชาการเชิดชูครูกฎหมายงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 / [จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร].

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut. Kānsammanā Wichākān nư̄ang nai Ngān Ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut rư̄ang "Phrarātchaʻamnāt khō̜ng Phramahākasat nai Kitčhakān Tāngprathēt læ Khwāmsamphan rawāng Prathēt Thai kap Prathēt Ratsīa Khroprō̜p 120 Pī" Mahāwitthayālai Thammasāt) by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร | การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียครบรอบ 120 ปี" (2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2560 [2017]Other title: Ngān ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Čhit Sētthabut Wanʻangkhān thī 24 Makarākhom 2560 Other title: งานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT859 .พ47 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT859 .พ47 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT859 .พ47 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544