ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 52 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi ratchakānthī 6 rǭ.sǭ. 129-130 / กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ. 129-130 / สำนักราชเลขาธิการ.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ก254 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2009 640243 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2009 640243 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ก254 2552 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2009 640243 (1).

ห้องสมุด:
Kanyānithat : [bannā nithat phra niphon nai Somdet Phračhao Phīnāngthœ̄ Čhaofā Kanlayāniwatthanā Phutthasakkarāt 2546] กัลยาณิทรรศน์ : [บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2546].

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.45.ก54 ก6447 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.45.ก54 ก6447 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.45.ก54 ก6447 2551 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 711249 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum prưksā rātchakān phǣndin nai Ratchakān thī 5. การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5.

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ก633 2559 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 694005 (1).

ห้องสมุด:
Khadī ʻĀmsatrō̜ng. คดีอาร์มสตรอง.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Krom Rātchalēkhāthikān, 2465 [1922] Publication: [พระนคร] : กรมราชเลขาธิการ, 2465 [1922]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KD 1922 652985 (1). :

ห้องสมุด:
Khlōng suphāsit pračham phāp nai phra ʻubōsot Wat Phra Sī Rattana Sātsadā Rām โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6519 .ค945 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 638556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN6519 .ค945 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khlōng suphāsit pračham phāp nai Phra ʻUbōsot Wat Phrasīrattanasātsadārām (chabap thō̜tkhwām) / โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับถอดความ) / สำนักราชเลขาธิการ.

Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2015 694883 (1). :

ห้องสมุด:
Thammabanyāi thāng witthayu ʻŌ̜sō̜. rawāng kānsong phraphanūat Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt. ธรรมบรรยายทางวิทยุ อส. ระหว่างกาลทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 694941 (1). :

ห้องสมุด:
Nǣo phrarātchadamri thāng kānmư̄ang nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa dān kānphatthanā kānmư̄ang dōi krabūankān pokkhrō̜ng thō̜ngthin (2453-2468) / แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (2453-2468) / [โดย สนธิ เตชานันท์].

Sonthi Tēchānan. Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สนธิ เตชานันท์ | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2012 695414 (1). :

ห้องสมุด:
Pakinnaka- - nai rūa wang : ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Lūang Thawīsan Ladāwan / ปกิณกะ-- ในรั้ววัง : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ / สำนักราชเลขาธิการ.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551 [2008]Other title: ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Lūang Thawīsan Ladāwan Other title: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ป26 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2008 640237 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2008 640237 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2008 640237 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 640237 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 1, Phutthasakkarāt 2489-2497 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 1, พุทธศักราช 2489-2497 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638495 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638495 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2009 638495 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 4, Phutthasakkarāt 2504-2506 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 4, พุทธศักราช 2504-2506 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 4 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638498 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638498 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 3, Phutthasakkarāt 2503 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 3, พุทธศักราช 2503 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 3 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638497 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638497 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2009 638497 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 2, Phutthasakkarāt 2498-2502 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 2, พุทธศักราช 2498-2502 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638496 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638496 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2009 638496 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 5, Phutthasakkarāt 2507-2508 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 5, พุทธศักราช 2507-2508 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 5 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638499 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638499 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2009 638499 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phra rātchakō̜nnīyakit Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phutthasakkarāt 2489-2510. Lem 6, Phutthasakkarāt 2509-2510 / ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510. เล่ม 6, พุทธศักราช 2509-2510 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

Khana Kammakān Fāi Pramūan ʻĒkkasān læ Čhotmāihēt nai Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān Chalœ̄m Phrakīat nư̄ang nai ʻŌkāt Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 80 Phansā 5 Thanwākhom 2550 Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป386 2552 ล. 6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2009 638500 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2009 638500 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2009 638500 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2550.

by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2495- | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ภ7 2551 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng phutthasakkarāt 2552 / ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2552 / [สำนักราชเลขาธิการ รวบรวมและเรียบเรียง].

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Wachirālongkō̜n, Crown Prince, son of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Čhulāphō̜n Walailak, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | จุฬาภรณวลัยลักษณ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500- | วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2495- | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2553 [2010]] Publication: [กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553 [2010]]Other title: Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt phutthasakkarāt 2552 Other title: ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช 2552.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 2553 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ภ7 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PL4209.ภ7 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ภ7 2553 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng phutthasakkarāt 2553 / ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2553 / [สำนักราชเลขาธิการ รวบรวมและเรียบเรียง].

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Wachirālongkō̜n, Crown Prince, son of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Čhulāphō̜n Walailak, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | จุฬาภรณวลัยลักษณ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500- | วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2495- | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2554[2011] Publication: [กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2554 [2011]Other title: 24617Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt phutthasakkarāt 2553 Other title: ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช 2553.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ภ7 2554 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PL4209.ภ7 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ภ7 2554 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng phutthasakkarāt 2554 / ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2554 / [สำนักราชเลขาธิการ รวบรวมและเรียบเรียง].

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Wachirālongkō̜n, Crown Prince, son of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Čhulāphō̜n Walailak, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | จุฬาภรณวลัยลักษณ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500- | วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2495- | สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012]] Publication: [กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]]Other title: Pramūan phrarātchadamrat læ phrabō̜rom rāchōwāt phutthasakkarāt 2554 Other title: ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช 2554.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ภ7 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PL4209.ภ7 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ภ7 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544