ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พ.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .จ624 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาค 1-2) / โดย พ.ต.ท.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ62 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายสัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย พ.ต.ท. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ625 (1).

ห้องสมุด:
หลักทฤษฎีการสอบสวนและการรับฟังชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน : เทคนิคและศิลปะการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน : กลยุทธ์ศึกษาและูคู่มือปฏิบัติงาน / โดย พ.ต.อ. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8073 .จ624 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8073 .จ624 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .จ624 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / พันตำรวจเอก จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2550Other title: Principle and theory of inquiry.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636 .จ624 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .จ624 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4636 .จ624 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .จ624 2550 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฎิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น (ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย (ปล่อยชั่วคราว) / โดย พันตำรวจเอก จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4610 .จ623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ623 (4).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kānsō̜psūan = Principle and theory of inquiry : konlayut sưksā læ khūmư̄ patibat ngān / หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkaphong Wiwatwānit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม[.Edition: Phim khrang thī 6, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibat ngān lak læ thritsadī kānsō̜psūan Other title: Principle and theory of inquiry | กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน หลักและทฤษฎีการสอบสวน.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .จ624 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .จ624 2563 (2). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kān sō̜psūan = Principle and theory of inquiry / หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Jakraphong Wiwatwānit.. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 4, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat Apisara ʻIntœ̄ Krup Čhamkat, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2553 [2010]Other title: Principle and theory of inquiry.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kānsō̜psūan = Principle and theory of inquiry / หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkaphong Wiwatwānit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 5, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: Principle and theory of inquiry.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .จ624 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .จ624 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .จ624 2556 (2).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2553 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544