ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับถาวร)

by ไทย. รัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, [2492]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT2064.52492.ก3 2492 (2). :

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน / โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254.ก3 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ก3 2540 (1).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช-- : ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ/ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5255.ก3 2550ก (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ก6 2540ก (1).

ห้องสมุด:
ทางออกของ ม. 211 : คำชี้แจงและข้อเปรียบเทียบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม. 211 / โดย คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.).

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทำเนียบรัฐบาล, 2539Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ท944ท62 (1).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนเพื่อการทำประชาพิจารณ์ / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2540Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540 (1).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช-- พร้อมด้วยรายงาน ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ / สำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540ก (1).

ห้องสมุด:
รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2475-2549) / คณะผู้จัดทำ สมชาติ ธรรมศิริ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สมชาติ ธรรมศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานกฎหมาย 3 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064 2549 (1).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช-- : ฉบับรับฟังความคิดเห็น / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2550Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.52549.ก3 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2064.52549.ก3 2550 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.52549.ก3 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52549.ก3 2550 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52549.ก3 2550 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506.ก32541ก4 2541ก (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2488.ก28 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2488.ก28 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2488.ก28 2541 (2).

ห้องสมุด:
Rāng Ratthammanūn hǣng Rātchaʻanāčhak Thai : (chabap sanœ̄ Saphā Patirūp hǣng Chāt phư̄a long mati hai khwāmhenchō̜p rư̄ maihenchō̜p rāng ratthammanūn nī thang chabap) / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Yok Rāng Ratthammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Fāi, [2558?] [2015?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2558?] [2015?]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 658874 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2015 658874 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2506.ก29 2541 ก52 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506.ก32541ก4 2541 (1).

ห้องสมุด:
Rang Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt-- / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช-- / คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Khana Kammakān Rāng Ratthathammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Rāng Ratthathammanūn Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.52559.ก3 2559ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52559.ก3 2559ก (1).

ห้องสมุด:
Rūam ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2475-2517 (rūam thang chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m thuk chabap). lem 1 / รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ). เล่ม 1 / คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | นัฑ ผาสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Klumngān Phatthanā Kotmāi Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2006 658855 (1).

ห้องสมุด:
Rāng ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai : phrō̜m dūai rāingān khō̜ng khana kammāthikān yok rāng ratthammanūn (chabap sanœ̄ saphā padirūp hǣngchāt phư̄a longmati hai khwāmhen chō̜p rư̄ mai hen chō̜p rāng ratthammanūn nīthang chabap) / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : พร้อมด้วย รายงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับเสนอสภาปฎิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) / ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Constitutions. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Fāi Lēkhāthikān Khana Kammāthikān Yokrāng Ratthammanūn. by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2559] [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52557.ก3 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544