ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
50 years forward /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2559 . 273 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5813.ท9 ก135 2559] (6),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Amway quixtar.com ปฏิสนธิช่องทางปฏิวัติโลก /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ จำกัด, 2543 . 128 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5548.32 .อ845] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5548.32 .อ845] (2),

ห้องสมุด:
Branding nation /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Higher Press, 2546 . 149 หน้า : , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: กรณีศึกษาสร้างแบรนด์ชาติ จีน เกาหลี อิตาลี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD3611 .บ743] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD3611 .บ743] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD3611 .บ743] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD3611 .บ743] (3),

ห้องสมุด:
Branding Thailand /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Higher Press, 2546 . 142 หน้า : , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: กรณีศึกษาสร้างแบรนด์ประเทศไทย เชียงใหม่และภูเก็ต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD69.ช75 บ85] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD69.ช75 บ85] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455