Your search returned 90 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kham ʻathibāi pramūan kotmāi withī phičharanā khwāmphǣng phāk 1. Tō̜n 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1. ตอน 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

ʻUdom Fư̄angfung. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2561 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .อ73 2561 ล. 1] (1). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73 2543] (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2545] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73 2545] (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2547?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2547] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73 2547] (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2550] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73 2550] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .อ73 2550] (6).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2552] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .อ73 2552] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .อ73 2552] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .อ73 2552] (3). Checked out (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1822 .อ734] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2545?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1822 .อ734 2545] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1822 .อ734 2545] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1822 .อ734 2547] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1822 .อ734 2547] (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1822 .อ734 2550] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1822 .อ734 2550] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1822 .อ734 2550] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1822 .อ734 2550] (3).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1822 .อ734 2554] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičharanā khwām phǣng phāk 3 ʻutthǭn læ dīkā / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

ʻUdom Fư̄angfung. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...]: Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 629958] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 629958] (3).

Open Library:
รพี' 52 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ วิวัฒน์ สรรพคุณ.

by วิวัฒน์ สรรพคุณ | ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง | ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ | ชานน หมื่นธง | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | คณิต ณ นคร, 2480- | สถิตย์ ไพเราะ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วัส ติงสมิตร | กำชัย จงจักรพันธ์ | Virapong Boonyobhas | อุทัย โสภาโชติ | สมจิตร์ ทองศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชาตรี สุวรรณิน | อรรยา สิงห์สงบ | ชูเกียรติ น้อยฉิม | วิวัฒน์ สรรพคุณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2009 592731] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT74 .ร365 2552] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 1 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Čhamlō̜ng Suksiri. Montree Yō̜tpanya. Sutthi Nitcharōt. Kīat Čhātninphan. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Chūchāt Sīsǣng. Rœ̄ngtham Latphlī, Pradit ʻĒkmanī. Somchai Sapphayawanit. Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Sombat Dīeoʻitsarēt. Marut Bunnag, Manī Thēpphakdee. Sompol Satyāʻaphithān. Sanga Dūangʻamphō̜n. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | ชูชาติ ศรีแสง | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมชัย ทรัพยวณิช | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมบัติ เดียวอิศเรศ | มารุต บุนนาค, 2467- | มณี เทพภักดี | สมพล สัตยาอภิธาน | สง่า ดวงอัมพร | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638908] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 2 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Sutthi Nitcharōt. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Kanit Na Nakorn, Darun Sōtthiphan, Rœ̄ngtham Latphlī, Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Wicha Mahākhun, Marut Bunnag, Čhamlō̜ng Suksiri. Chūchāt Sīsǣng. Somchai Thīkhāʻutmākō̜n. Pradit ʻĒkmanī. Sombat Dīeoʻitsarēt. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | คณิต ณ นคร, 2480- | ดรุณ โสตถิพันธุ์, 2485- | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | มารุต บุนนาค, 2467- | จำลอง สุขศิริ | ชูชาติ ศรีแสง | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมบัติ เดียวอิศเรศ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638915] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 3 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Prajuck Phutthisombat. Kanit Na Nakorn, Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Prateep Chalœ̄mphattharakun. Pradit ʻĒkmanī. Wicha Mahākhun, Manī Thēpphakdee. Chūchāt Sīsǣng. Sompol Satyāʻaphithān. Kīat Čhātninphan. Somchai Sapphayawanit. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | คณิต ณ นคร, 2480- | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ประดิษฐ์ เอกมณี | วิชา มหาคุณ, 2489- | มณี เทพภักดี | ชูชาติ ศรีแสง | สมพล สัตยาอภิธาน | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638924] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 4 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 4 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Čhamlō̜ng Suksiri. Sutthi Nitcharōt. Kanit Na Nakorn, Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Sombat Dīeoʻitsarēt. Charan Phakdīthanākun. Marut Bunnag, Manī Thēpphakdee. Khemchai Chutiwong. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Sompol Satyāʻaphithān. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | คณิต ณ นคร, 2480- | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | สมบัติ เดียวอิศเรศ | จรัญ ภักดีธนากุล | มารุต บุนนาค, 2467- | มณี เทพภักดี | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สมพล สัตยาอภิธาน | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638941] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 5 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Kīat Čhātninphan. Somchai Sapphayawanit. Marut Bunnag, Charan Phakdīthanākun. Čhamlō̜ng Suksiri. Chūchāt Sīsǣng. Rœ̄ngtham Latphlī, Sombat Dīeoʻitsarēt. Kanit Na Nakorn, Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | มารุต บุนนาค, 2467- | จรัญ ภักดีธนากุล | จำลอง สุขศิริ | ชูชาติ ศรีแสง | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | สมบัติ เดียวอิศเรศ | คณิต ณ นคร, 2480- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638944] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)