ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการวิจัยเรื่องการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / โดย ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .ล63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ล63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ล63 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยตามรัฐธรรมนูญภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป (คสร.) / ผู้เขียน ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ; บรรณาธิการ ชวิศสุมน ทัพพะรังสี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ชวิศสุมน ทัพพะรังสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป (คสร.), 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล629ค74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ล629ค74 (1).

ห้องสมุด:
การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / โดย ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, จรัล ดิษฐาภิชัย, นฤมล ทับจุมพล.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | จรัล ดิษฐาอภิชัย | นฤมล ทับจุมพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ล625 (1).

ห้องสมุด:
บทบาททางการเมืองขององค์การเอกชน / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .บ3343 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" = Local democracy assessment guide / ผู้แปล ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Local democracy assessment guide | คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: 342/2555 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 342/2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 342/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 342/2555 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 342/2555 (1).

ห้องสมุด:
Latthi Khō̜mmiunit = Commuism / ลัทธิคอมมิวนิสต์ = Commuism / เขียน อาร์ จี แกรนต์ ; แปล โคทม อารียา, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

Krǣn, ʻĀ Čhī. Khōthom 'Arīyā. Laddāwan Tantiwitthayāphithak by แกรนต์, อาร์ จี | โคทม อารียา, 2486- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Pāčhērā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2555 [2012]Other title: Rabō̜p kān pokkhrō̜ng : Latthi Khō̜mmiunit Other title: Commuism | ระบอบการปกครอง : ลัทธิคอมมิวนิสต์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HX73 .ก84 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kotmāi ʻēkkachon : phư̄a khwāmmankhong thāng sētthakit thī pentham / การปฏิรูปกฎหมายเอกชน : เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak, 1957- Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 648115 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Patirūp kotmāi sitthi læ sawatdikān phūsūngʻāyu : rāng Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khumkhrō̜ng Songsœ̄m læ Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Phūsūngʻāyu Phō̜.Sō̜. ... (chabap Khana Kammakān Patirūp Kotmāi) / ปฏิรูปกฎหมายสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) / [โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์].

Sunī Chairot, Laddāwan Tantiwitthayāphithak, Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1529 .ป36 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 645439 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1529 .ป36 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 645439 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณ = Direct democracy : deliberative democracy / โดย ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, มะเสาวดี ไสสากา และคณะ ; ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการ.

by ปรีชา อุยตระกูล | มะเสาวดี ไสสากา, 2515- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง, 2554 [2011]Other title: Direct democracy : deliberative democracy.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป464 2554 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป464 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป464 2554 (3).

ห้องสมุด:
Patirūp rabop kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānrap bō̜rikān sāthāranasuk : rāng kotmāi chabap Khana Kammakān Patirūp Kotmāi (Khō̜. Pō̜. Kō̜.) / ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) / โดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

Sunī Chairot. Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Thailand. Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by สุนี ไชยรส, 2497- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 647531 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .ป36 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 647531 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3100 .ป36 2557 (1).

ห้องสมุด:
Thammai-- čhangwat tō̜ng čhatkān tonʻēng / ทำไม-- จังหวัดต้องจัดการตนเอง / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2015 669511 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p kānchai ʻamnāt rat hūačhai khư̄ prachāchon / การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศยามล ไกยูรวงศ์

Laddāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1).

ห้องสมุด:
จังหวัดจัดการตนเอง = Self-governing province / ผู้จัดทำ สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, พิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] ; เรียบเรียง ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, เนติลักษณ์ นีระพล.

by พิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | เนติลักษณ์ นีระพล | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. สำนักแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Self-governing province.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 จ628 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kotmāi patirūp phư̄a SME læ sētthakit Thai / การปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปเพื่อ SME และเศรษฐกิจไทย / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกรยูรวงศ์.

Laddawan Tantiwitthayāphithak. Sayamon Kraiyūrawong. Kamchai Čhongčhakphan. Samnakngān Khana Kammakān patirūp kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกรยูรวงศ์ | กำชัย จงจักรพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān patirūp kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT859 .ก959 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 648704 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 648704 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT859 .ก959 2558 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sapphayākō̜n nam sitthi rūam khō̜ng chumchon lumnam / ทรัพยากรน้ำ สิทธิร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 669515 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 669515 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kanpatirūp krabūankān yuttham thāng ʻāyā / แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / กัญญรัตน์ วิภาตะวัต, ภัทรานิษฐ์ เยาดำ, บัณฑิต หอมเกษ ; บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Kanyarat Wiphātawat Phatthrānit Yaodam. Bandit Hō̜mkēt. Laddāwan Tantiwitthayāphithak, Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by กัญญรัตน์ วิภาตะวัต | ภัทรานิษฐ์ เยาดำ | บัณฑิต หอมเกษ | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ก927 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ก927 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ก927 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณสำหรับพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย / [International Institute for Democracy and Electoral Assistance ; แปลโดย สมศรี หาญอนันทสุข และลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ; โคทม อารียา บรรณาธิการ].

by สมศรี หาญอนันทสุข | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | โคทม อารียา, 2486- | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี | อินเตอร์เนชั่นแนล อินสทิทิวต์ ฟอร์ ดิมอคระซี แอนด์ อิเลคเทอะแรล อะซิสเทินซ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 235/2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 235/2555 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 589509 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 235/2555 (1).

ห้องสมุด:
ชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรการเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง.

by กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | สีมา สีมานันท์ | เยาวลักษณ์ กุลพานิช | จรัล ดิษฐาอภิชัย | สราวุธ ปทุมราช | ไพโรจน์ พลเพชร | รัชฎาภรณ์ แ้ก้วสนิท | โคทม อารียา, 2486- | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ฉันทนา หวันแก้ว | บรรเจิด สิงคะเนติ | ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์, 2495- | ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง | ฤทัย หงส์สิริ | รังสิกร อุปพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2546Availability: Available for loan (44)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ช73 (11), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ช73 (11).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544