ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 53 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความมั่นคงทางสังคมและการประกันสังคม.

by มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD .ฟ41 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สัญญาประชาคมใหม่ : ทางออกจากความขัดแย้งช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองของไทย / ชาญชัย ชัยสุขโกศล.

by ชาญชัย ชัยสุขโกศล | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, [2554?] [2011?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 440/2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 440/2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 440/2556 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบองค์กรด้านแรงงานสัมพันธ์ (นอกภาคราชการ).

by มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Friedrich Ebert Stiftung, [2549?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท72454 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การสัมมนาเรื่อง ปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการให้ความสนใจ / จัดโดย ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิฟรีดริชเอแบรท.

by การสัมมนาเรื่อง ปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการให้ความสนใจ (2527) | ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ชมรม, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD172.5 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
การออกเงินสมทบต่างกับการเสียภาษีเงินได้ หรือไม่?.

by มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD .ฟ4 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ฟรีดริช เอแบรท สติฟตุง.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ท4 ธ4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ท4 ธ4 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ท4 ธ4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย / ณรงค์ เพชรประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.57 .ร65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD5822.57 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง / โดย สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) และมูลนิธิฟรีดริชเอแบรท สติฟตุ้ง (F.E.S.).

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง (2536 : กรุงเทพฯ) | สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1220 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปผลการสัมนาเรื่อง หลักสูตรและวิธีการจัดสัมนาเพื่อผู้ใชัแรงงานในประเทศไทย.

by มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6483 .ฟ4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการเสวนาเรื่อง บทบาทผู้ใช้แรงงานกับการพัฒนาประชาธิปไตย / จัดโดย สมาพันธ์ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท.

by สมาพันธ์ประชาธิปไตย | พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาพันธ์, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD8700.575 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจวิจัยเรื่อง ปัญหา ความต้องการ และความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง: สหภาพแรงงานสำหรับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง / โดย นันทนีย์ ไชยสุต ... [และคนอื่นๆ].

by นันทนีย์ ไชยสุต | สหพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้างและช่างไม้ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ก5 ร64 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ภาพรวมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย / จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

by การสัมมนาผลงานวิจัยเรื่อง ภาพรวมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย (2530 : ชลบุรี) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6959 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ตำนานแห่งศรัทธา : รวมบทเพลงเพื่อผู้ใช้แรงงาน / ผู้จัดทำ โครงการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ; กองบรรณาธิการ วิชัย นราไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

by วิชัย นราไพบูลย์ | โครงการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2536Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: M1497 .ต636 (2).

ห้องสมุด:
Kansưksā khō̜ng krapō̜ng mī fan 01 (phāk rōngrīan) = The education of a dreaming can 01 (school part) / การศึกษาของกระป๋อง มีฝัน 01 (ภาคโรงเรียน) = The education of a dreaming can 01 (school part) / เรื่อง/ภาพ สะอาด.

Thanit Wīrasakwong. Friedrich-Ebert-Stiftung (Thailand) Sūn Prasānngan Khrư̄akhāi Kānsưksā phư̄a Sāng Phonlamư̄ang. by ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Frītrik ʻĒbǣtha læ Sūn Prasānngan Khrư̄akhāi Kānsưksā phư̄a Sāng Phonlamư̄ang, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง, 2561 [2018]Other title: Education of a dreaming can 01 (school part).Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1623.53.ท9 ธ36 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1623.53.ท9 ธ36 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544