Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānbō̜rihān čhatkān namthūam læ ʻuthokkaphai khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Siracha Vongsarayankura. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC513.ท9 ก636 2554] (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng khrōngkān rap čhamnam khāo tō̜ khunnaphāp chīwit chāonā Thai / ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย : รายงานการศึกษา / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่นๆ].

Sīrāchā Čharœ̄nphānit. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ของรัฐสภา) : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : การสัมมนาทางวิชาการ / [จัดโดย] คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ร่วมกับ] สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ของรัฐสภา) : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" (2550 : กรุงเทพฯ) | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ | สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550 [2007]Other title: ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ก63 2550] (2).

Open Library:
Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552. Phrarātchabanyat Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552. พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Thailand. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2552] [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552] [2009]Other title: Phrarātchabanyat Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 Other title: พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2009 657617] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi thī prachāchon khūan rū / รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ / [คณะผู้จัดทำและปรับปรุงแก้ไข] วิชช์ จีระแพทย์ ... [และคนอื่นๆ].

Wit Čhīraphǣt, Thailand. Samnakngān Khumkhrō̜ng Sitthi læ Chūailư̄a thāng Kotmāi kǣ Prachāchon. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by วิชช์ จีระแพทย์, 2494- | สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, Samnakngān Khumkhrō̜ng Sitthi læ Chūailư̄a thāng Kotmāi kǣ Prachāchon Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2010 647932] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW K 2010 647932] (2).

Open Library:
Rūam kham winitchai khō̜ kotmāi kīeokap ʻamnāt nāthī khō̜ng phūtrūatkān phǣndin / รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน / [สถาพร วัชรพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Sataphō̜n Watcharaphānit. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by สถาพร วัชรพาณิชย์ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 647151] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 647151] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647151] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW KPT 2015 647151] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)