ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Choice of law / โดย Symeonides, Symeon C., การพิมพ์: Oxford, UK ; | New York, NY : Oxford University Press, 2016 . xl, 798 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF411 .S96 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Codifying choice of law around the world : , an international comparative analysis / โดย Symeonides, Symeon C., การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2014 . xlv, 411 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K583 .S86 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Private international law at the end of the 20th century : , progress or regress? : XVth International Congress of Comparative Law = Le droit international prive a la fin du XXe siecle : progres ou recul? : XVe Congres international de droit compare /   การพิมพ์: Hague : Kluwer Law International, 2000 . xi, 494 p. , English and French. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K7033 1998] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455