Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi kap thurakit : nǣokhit lak kotmāi læ khamphiphāksā = [Law and business] / กฎหมายกับธุรกิจ : แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา = [Law and business] / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, เพิ่มเติมเนื้อหา.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Law and business.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1005 .ศ62 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1005 .ศ62 2559] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi kap thurakit rawāng prathēt : kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan / กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ : กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan Other title: กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi kap sētthakit : rūam botkhwām thāng wichākān phư̄a pen kīat dǣ Sāttrāčhān Dō̜ Rō̜. Sakdā Thanitkun khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī / กฎหมายกับเศรษฐกิจ : รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ครูของ ฬ ศักดา 60 ปี / กองบรรณาธิการ อาร์ม ตั้งนิรันดร, วรพล มาลสุขุม, พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

ʻĀm Tangnirandō̜n. Worapon Mānsukhum. Phīraphong Čhongphaisānsakun. by อาร์ม ตั้งนิรันดร | วรพล มาลสุขุม | พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Other title: Khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī Other title: ครูรของ ฬ ศักดา 60 ปี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1005 .ก214 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1005 .ก214 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K487.ศ7 ศ62] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: K487.ศ7 ศ62] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: K487.ศ7 ศ62] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K487.ศ7 ศ62] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K487.ศ7 ศ62] (6).

Open Library:
กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Other title: Law and economics.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2012 609033] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K487.ศ7 ศ62 2555] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K487.ศ7 ศ62 2555] (3).

Open Library:
Kotmāi kap sētthasāt = Law and economics : sapsin sanyā læ lamœ̄t / กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Other title: Law and economics.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2014 640760] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 640760] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2014 640760] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā nai prathēt Yīpun Sahaphāp Yurōp Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī Kaolītai læ Singkhapō : wikhro̜ prīapthīap kap kotmāi lamdap rō̜ng khō̜ng Thai / กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรองของไทย / ศักดา ธนิตกุล และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi khwāmrapphit nai phalittaphan læ kotmāi māttrathān khwāmplō̜tphai khō̜ng sinkhā nai ʻĀsīan / กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน / Luke Nottage และ ศักดา ธนิตกุล (บรรณาธิการ) ; สาธิตา วิมลคุณารักษ์ (แปล)

Sakdā Thanitkun. Sāthitā Wimonkhunārak. by นอตเตจ, ลุค | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | สาธิตา วิมลคุณารักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KNC239.3 .ก25 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNC239.3 .ก25 2559] (2).

Open Library:
กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .ศ632 2553] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .ศ632 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .ศ632 2553] (3).

Open Library:
คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3220 .ศ62] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3220 .ศ62] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT3220 .ศ62] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: KPT3220 .ศ62] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3220 .ศ62] (3). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3220 .ศ62 2553] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3220 .ศ62 2553] (1). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K953 .ศ62] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K953 .ศ62] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K953 .ศ62] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K953 .ศ62] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K953 .ศ62] (4).

Open Library:
คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Product liability law / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Product liability law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K953 .ศ62 2553] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K953 .ศ62 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K953 .ศ62 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K953 .ศ62 2553] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kham ʻathibāi læ kham phiphāksā prīapthīap kotmāi khwāmrapphit tǭ khwāmsīahāi thī kœ̄tkhư̄n čhāk sinkhā thī mai plǭtphai / คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun. by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp...: Winyuchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K953 .ศ62 2559 ] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K953 .ศ62 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K953 .ศ62 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:
โครงการที่ปรึกษากรณีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย, ประยงค์ เนตยารักษ์, ธเนศ เมฆจำเริญ, นักวิจัยด้านกฎหมาย ศักดา ธนิตกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ประยงค์ เนตยารักษ์ | ธเนศ เมฆจำเริญ | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD9866.ท92 ศ735] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD9866.ท92 ศ735] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9866.ท92 ศ735] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD9866.ท92 ศ735] (2).

Open Library:
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ] ; นักวิจัยด้านกฎหมาย ศักดา ธนิตกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : ศูนย์, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1379 .ค942] (2).

Open Library:
โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ] ; นักวิจัยด้านกฎหมาย สุธรรม อยู่ในธรรม, ศักดา ธนิตกุล, เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2511- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1594.565.ญ6 ค94] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1594.565.ญ6 ค94] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1594.565.ญ6 ค94] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1594.565.ญ6 ค94] (2).

Open Library:
Khrōngkān sưksā wičhai rư̄ang kānprapprung konkai kānbangkhap chai phrarātchabanyat kānkhǣngkhan thāng kānkhā Phō̜.Sō̜. 2542 : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับกรุงกลไกการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศักดา ธนิตกุล ผู้เชียวชาญ ; คณพล จันทน์หอม หัวหน้าโครงการ.

Sakdā Thanitkun, Khanaphon Čhanhō̜m. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. by ศักดา ธนิตกุล, 2501- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ | คณพล จันทน์หอม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai], [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 642761] (1).

Open Library:
แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1005 .ศ62] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: K1005 .ศ62] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: K1005 .ศ62] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: K1005 .ศ62] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1005 .ศ62] (3).

Open Library:
แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K1005 .ศ62 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1005 .ศ62 2552] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1005 .ศ62 2552] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)