Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kān khao (hai) thưng sitthi chumchon : kānmī sitthi mī sīang læ mī sūan nai sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m khō̜ng chumchon læ prachāchon / การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ป63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ป63 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Khrang thī 5 : Wansuk thī 17 Mīnākhom Pō̜.Sō̜. 2560 na Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan : rūam botkhatyō̜ læ botkhwām / การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ : รวมบทคัดย่อและบทความ / จัดทำโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการโดย อัมพร ธำรงลักษณ์, ธรรมปพน ดาราเย็น, นพณัฐ แก้วเกตุ.

Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan) ʻAmphō̜n Thamrongluk. Thampaphon Dārāyen. Noppanut Kǣokēt. Thawinwadī Burīkun. Ratwadī Sǣngmahamat. Satithō̜n Thanānithichōt. Patthama Sūpkampang. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Jēd Tantiwanitchanon. Pariwat Chāngkhit. Khatiyā ʻĀyuyư̄n. Čhārœ̄n Chūchūaisuwan. Prasit Phanthawong. Surachai Kǣokhūn. Sanyu Mansap, Thawitrā Čhēračhā. Phattarawit Yūwattanā. Surachai Waiwančhit. Suraiyā Nirē. Māhamadārī Wǣno. Mūhammatrāphī Makeng. Chōkchai Suppapinyō. Phīrapol Simmā. Nittayā Pōnō̜k. Thawitiyā Sinthuphong, ʻAnōthai Watthanāphō̜n, Phinsuda Wonganant. Thanet Kētsin. ʻĀriyā Pō̜ngsiri. Nopphon ʻAkhāt. Chariyā Chatasuwatčhanānon. 'Amphon Bunphinit. Kōnwikā Kō̜nkǣo. Dūangkamon Čhantararatmanī. Wō̜rasit Čharoensin. Apinyā Ditsamān, Piyaphop Mahamat. Čhiraphat Nirin. Phichēt Phinthō̜ng. Pimlikhit Kǣohānām. Katanyū Kǣohānām. Phodčhanī Chœ̄iburī. Wō̜rathēp Phūnsawat. Phaphitchayā Srīphong. Phatcharāphā Tantrāčhin. Natwačhī Khīaolư̄. Nūanprakāi Lœ̄tkirawong. Prapāpančhit Warī. Patthamophong Rattanakōsai. Phao Nawakun. Rungsī Patčhai. Yotsaphat Srīngām. Chitsanupong Panchayathō̜n. Yutthasāt Nō̜kǣo. Panidā Sǣnlā. Pathommathat Bannalœ̄t. Samākhom Ratthaprasāsanasāt hǣng Prathēt Thai. by การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ (ครั้งที่ 5 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | อัมพร ธำรงลักษณ์ | ธรรมปพน ดาราเย็น | นพณัฐ แก้วเกตุ | ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สติธร ธนานิธิโชติ | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ | ปริวัฒน์ ช่างคิด | คติยา อายุยืน | จาเริญ ชูช่วยสุวรรณ | ประสิทธิ์ พันธวงษ์ | สุรชัย แก้วคูณ | ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2507- | ทวิตรา เจรจา | ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ | สุรชัย ไวยวรรณจิตร | สุไรยา หนิเร่ | มาหะมะดารี แวโนะ | มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง | โชคชัย ศุภภิญโญ | พีรพล สิมมา | นิตยา โพธิ์นอก | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516- | อโณทัย วัฒนาพร, 2504- | พินสุดา วงศ์อนันต์ | ธเนศ เกษศิลป์ | อาริยา ป้องศิริ | นพพล อัคฮาด | จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ | อำพล บุญพินิจ | กรวิกา ก้อนแก้ว | ดวงกมล จันทรรัตน์มณี | วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | ปิยะภพ มะหะหมัด | จิรภัทร นิรินทร์ | พิเชษฐ พิณทอง | พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม | กตัญญู แก้วหานาม | พจนีย์ เชยบุรี | วรเทพ พูลสวัสดิ์ | ปพิชญา ศรีพงษ์ | พัชราภา ตันตราจิน, 2523- | ณัฐวจี เขียวลือ | นวลประกาย เลิศกิรวงศ์ | ประภาพรรณจิตต์ วารี | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย | เผ่า นวกุล | วัชรพล มาลัยวงษ์ | Watcharapol Malaiwong | รุ่งศรี ปัจจัย | ยศภัทร ศรีงาม | พบพริษฐ์ อยู่เกตุ | Pobprit Yoogat | สิริผกา ตรีศิลสัตย์ | Siriphaka Trieesilsat | ชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร | จตุรงค์ ศรีสุธรรม | Chaturong Srisutham | ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว | ปนิดา แสนหล้า | อินธิดา จำนงนิตย์ | Inthida Chamnongnit | อรรถพล เมืองมิ่ง | Autthapon Muangmimg | ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ | สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JA35.5 .ก63 2560] (1).

Open Library:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนัาโครงการ ; ปัทมา สูบกำบัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2009 545280] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552] (1). Checked out (2).

Open Library:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนัาโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2011 597919] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2554] (1).

Open Library:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย = Civic participation in Thai legislative reform : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: Civic participation in Thai legislative reform.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2520 .ถ564 2552] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2520 .ถ564 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2009 545200] (2). Checked out (1).

Open Library:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2505 .ถ564 2552] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2505 .ถ564 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2009 545297] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2505 .ถ564 2552] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2505 .ถ564 2552] (1).

Open Library:
Kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang dōi trong khō̜ng prachāchon nai krabūankān nitibanyat : botrīan čhāk kānkhaochư̄ sanœ̄ rāng phrarātchabanyat wādūai kānkhaochư̄ sanœ̄ kotmāi Phō̜.Sō̜. . . . / การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 662612] (1).

Open Library:
Kānsưksā krabūankān klō̜mklao thāng sangkhom læ čhattham yutthasāt khwām sư̄trong sū kānpatibat : kō̜ranī sưksā ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ; [หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ; นักวิจัย ปัทมา สูบกำปัง ... [และคนอื่น ๆ].

Thawinwadī Burīkun. Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ETHI BJ 2014 637649] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1533.ซ67 ถ56 2557] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: ETHI BJ 2014 637649] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ETHI BJ 2014 637649] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: ETHI BJ 2014 637649] (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthama Sūpkampang Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558 Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JQ 2015 663286] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 663286] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป632 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 663286] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : [Samnak Wičhai læ Phatthanā] Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : [สำนักวิจัยและพัฒนา] สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555] (1).

Open Library:
Kānsưksā prīapthīap ratthasaphā khō̜ng prathēt nai phūmiphāk ʻĒchīa : kō̜ranī sưksā Sāthāranarat ʻIndōnīsīa / การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / โดย ปัทมา สูบกำปัง และ ทวิติยา สินธุพงศ์.

Patthama Sūpkampang. Thawitiyā Sinthuphong, Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516- | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2549 [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ770 .ป634 2549] (1).

Open Library:
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : รายงานการศึกษา / โดย ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2552?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552] (1).

Open Library:
โครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม / โดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, ปัทมา สูบกำปัง, วุเจนี เมรีโย นักวิจัย. The implementation of legal empowerment for the poor : resolving local issues through participatory approach / by Thawilwadee Bureekul, team leader and researcher ; Srisuwan Payourmyong, Pattama Subkhampang, Eugenie Merieau,researcher.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ศรีสุวรรณ พยอมยงค์ | ปัทมา สูบกำปัง | วุเจนี เมรีโย | Thawilwadee Bureekul | Srisuwan Payourmyong | Pattama Subkhampang | Merieau, Eugenie | สถาบันพระปกเกล้า | King Prajadhipok's Institute.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2010 622562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2010 622562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JS 2010 622562] (2).

Open Library:
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ผู้แต่ง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และปัทมา สูบกำบัง.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ปัทมา สูบกำปัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1747.5 .บ545 2543] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1747.5 .บ545 2543] (2).

Open Library:
Ratthammanūn mai thī khon Thai prātthanā / รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา / สติธร ธนานิธิโชติ, ปัทมา สูบกำปัง.

Satithō̜n Thanānithichōt. Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 662652] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 662652] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 662652] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2015 662652] (1).

Open Library:
Ratthasaphā Thai tām Ratthammanū hǣng Rātchaʻanāčhak Thai phutthasakkarāt 2550 / รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ปัทมา สูบกำปัง

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2009 646975] (1).

Open Library:
รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ปัทมา สูบกำปัง

by ปัทมา สูบกำปัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 134/2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 134/2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 134/2553] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: 134/2553] (1). Damaged (1).

Open Library:
รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี / ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1747 .ป63 2553] (1).

Open Library:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.-- / โดย ถวิลวดี บุรีกุล และ ปัทมา สูบกำปัง.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553Other title: ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.--.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย สถาบันพระปกเกล้า.

by ไพโรจน์ พลเพชร | ถวิลวดี บุรีกุล | ฉันทนา หวันแก้ว | พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | นวลน้อย ตรีรัตน์ | อัมมาร สยามวาลา, 2482- | มนตรี ธูปสุวรรณ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สุรพล นิติไกรพจน์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | พนา ทองมีอาคม | ชลัช จงสืบพันธ์ | ตมิสา มุกต์มณี | เอื้อมพร ตสาริกา | คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2504- | วิทยากร เชียงกูล, 2489- | อัลบริททัน, โรเบิร์ต บี | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะนิติศาสตร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, [2550?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG325] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CDG325] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG325] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG325] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: CDG325] (1).


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)