ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สังคมวิทยาครอบครัว / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ743 .ส65 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ743 .ส65 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2515Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.7 .ส6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส53 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาปัญหาสังคม.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN18 .ส6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN18 .ส6 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN18 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และการใช้ประโยชน์ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส557 2542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส557 2542 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส557 2542 (3).

ห้องสมุด:
หลักสังคมวิทยา.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส57 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ครอบครัวญี่ปุ่น.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS821 .ส58 (2).

ห้องสมุด:
นอน ไดเรคทีฟ ในงานพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แพร่พิทยา, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN15 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และการใช้ประโยชน์ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส557 2539 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส557 2539 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส557 2539 (1).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H85 .ส62 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชนไทย: ข้อมูลพื้นฐาน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส54 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส54 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาปัญหาสังคม = Sociology of social problem / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN18 .ส6 2542 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN18 .ส6 2542 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส53 2526 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส53 2526 (3).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาการเมือง : หลักการและการประยุกต์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM33 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
สังคมวัฒนธรรมพุทธ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ส57 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 ส57 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้น.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส56 2529 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2529 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส53 2523 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส53 2523 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท / คณะผู้ประสานผลและจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และคู่มือการพัฒนาชนบท สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ค9485 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ค9485 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาประยุกต์ = Applied sociology / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Other title: Applied sociology.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ส622 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .ส622 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการปฏิบัติ.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แพร่พิทยา, 2514Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.6 .ส6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.6 .ส6 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544