ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 651 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา = College of Innovative Education / [จัดทำโดย] วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์, [2540?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ธ4437ว63 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / โดย สุณิสา จวงจันทึก.

by สุณิสา จวงจันทึก, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Objectives of studies of problem and the service developmental the student dormitories of Kasetsart University, Sriracha Campus.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB3228.ท9 ส736 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / โดย กรองกาญจน์ เจตบำเพ็ญกุล.

by กรองกาญจน์ เจตบำเพ็ญกุล, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Study of risk factors in geographic information system project.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: G70.215.ท9 ก452 2553 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้ technology acceptance model และ task-technology fit ใน e-learning / โดย สุชาดา เกยุระ.

by สุชาดา เกยุระ, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Extending the technology acceptance model and the task-technology fit in e-learning.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB1044.87 .ส726 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1044.87 .ส726 2553 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา บริษัท A และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / โดย สุขุมาพร อินทนาศักดิ์.

by สุขุมาพร อินทนาศักดิ์, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Study of technology transfer from industry to university : case study: a company and Institute of Field Robotics King Mongkut's University of Technology Thonburi.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T174.3 .ส678 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T174.3 .ส678 2553 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทย / โดย สัญชัย ชุณหบันดล.

by สัญชัย ชุณหบันดล, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: External factors influencing the adoption of internet banking in Thailand.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1708.7 .ส622 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1708.7 .ส622 2553 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางในการยอมรับการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี 3G / โดย อัครพล ตันติพรอนันต์.

by อัครพล ตันติพรอนันต์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Determinants of the acceptance of mobile internet via 3G technology.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TK5103.4885 .อ624 2553 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงกระบวนการการทำงานด้วยการทำเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด / โดย ศราวุฒิ สุขประเสริฐ.

by ศราวุฒิ สุขประเสริฐ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Improve workflows via data mining : a case study in Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd..Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QA76.9.ค35 ศ465 2555 (1).

ห้องสมุด:
การปรับกระบวนทัศน์ของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย / โดย ณวรา พิไชยแพทย์.

by ณวรา พิไชยแพทย์, 2514- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Adapting paradigm of the Thai music industry.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ML3790 .ณ546 2553 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี browser-based game / โดย รัฐพล ศรีสว่าง.

by รัฐพล ศรีสว่าง, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Success factors of technology acceptance in browser-based game.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1469.15 .ร633 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GV1469.15 .ร633 2553 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการให้บริการจากการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร / โดย กานดิศ ปุณยธร.

by กานดิศ ปุณยธร, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Investigation of factors influencing service performance from IT outsourcing in telecom and communication industry.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.2 .ก633 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.2 .ก633 2553 (1).

ห้องสมุด:
นวัตกรรมการจัดซื้อ : กรณีศึกษาองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการด้านสุขภาพ / โดย อัจฉราวรรณ กองเพชร.

by อัจฉราวรรณ กองเพชร, 2521- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Innovative procurement : a case study of non-profit organization that provides health care services.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5437 .อ622 2555 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร : กรณีศึกษาบริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า = The operational impact factors study for an electric distributors / โดย รัตนา ศิลป์อภิรมย์.

by รัตนา ศิลป์อภิรมย์, 2516- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Operational impact factors study for an electric distributors.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9697.ก3ท9 ร633 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9697.ก3ท9 ร633 2551 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / วิทยาลัยนวัตกรรม.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2551]- [2008]-Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก232 ธ45485 2550 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก232 ธ45485 2558 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งศูนย์กลางภาพยนตร์และส่งเสริมการผลิตในประเทศไทย = Project for film production and promotion centre / โดย รัตติกร จั่นหยวก.

by รัตติกร จั่นหยวก, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Project for film production and promotion centre.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN1993.5.ท9 ร633 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN1993.5.ท9 ร633 2551 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าที่ไม่เกิดการขายเป็นระยะเวลานาน : กรณีศึกษา บริษัท บีทูเอส จำกัด / โดย เบ็ญจวรรณ สวัสดิ์ธีรกุล.

by เบ็ญจวรรณ สวัสดิ์ธีรกุล, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Process improvement of managing obsolescence product : case in B2S Co., Ltd..Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5429.25 .บ722 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5429.25 .บ722 2551 (1).

ห้องสมุด:
การถ่ายทอดความรู้ในการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง / โดย ไพบูลย์ หลายกิจพานิช.

by ไพบูลย์ หลายกิจพานิช, 2517- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Knowledge transfer in IT outsourcing project : a case study of commercial bank.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.2 .พ9375 2553 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระความรู้และบันเทิงเชิงสถานการณ์จริง / โดย โชติกา บุญนุช.

by โชติกา บุญนุช, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Case study of reality edutainment company business model.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN1992.75 .ช932 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN1992.75 .ช932 2553 (1).

ห้องสมุด:
บริษัทผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นทางเลือกใหม่ / โดย วิชัย เรืองปฏิกรณ์.

by วิชัย เรืองปฏิกรณ์, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Alternate animation company business model.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN1993.5.ท9 ว642 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN1993.5.ท9 ว642 2551 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544